Kontoplaner för år 2022
Svar från Leksands kommun till Marina Nikolic den .

Inväntar klassificering.

Hej! Översänder härmed Leksands kommuns kontoplan. Med vänlig hälsning   Mikael Öhström Redovisningsekonom Leksands kommun 793 80  Leksand...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Leksands kommun till Mattias Axell den .

Framgångsrik.

Hej Mattias, Översänder här beslutad drift och investeringsbudget för 2022 i kalkylformlat. Hälsningar Lotta Zackrisson Ekonomichef Leksands...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Leksands kommun till Christoph Andersson den .

Inväntar klassificering.

Hej! Din begäran är mottagen och vidarebefordrad till arkivarie för besvarande. Mvh Registrator Leksands kommun 0247-80 000 [Leksands kommun e-posta...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?