Läkemedelsverket

En offentlig myndighet

3 förfrågningar
Cabazitaxel Accord (cabazitaxel, EMA product number EMEA/H/C/005178)
Svar från Läkemedelsverket till Hugo Kent-Egan den .

Inväntar klassificering.

Dear Hugo, Thank you for your email regarding request for information such as correspondence between the Swedish Medical Products Agency (MPA) and EMA...
Bosulif (EMA product number EMEA/H/C/005178)
Svar från Läkemedelsverket till Hugo Kent-Egan den .

Inväntar klassificering.

Dear Hugo Kent-Egan,   You have requested access to documents regarding specific changes in the SmPC between February 2019 and February 2021. Howe...
Hej! Jag tolkar att begäran rör bifogade handlingar. Återkom gärna om det är andra handlingar som menas. Mvh Johanna Läkemedelsverket Johanna Waag...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?