Ansvarig öppna data
Svar från Kommerskollegium till Axel Magnusson den .

Mycket sena.

This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...
Upphandlingsplan
Svar från Kommerskollegium till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej Vi har ingen sån plan, så jag kan därför inte lämna ut den. Återkom om du vill ha ett skriftligt överklagbart beslut avseende detta. Med vänlig...
Hej Elenor Jag bifogar begärda handlingar, med beslut och bilagor. Med vänlig hälsning Åsa Ljungqvist Wihl ---------------------------------------...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?