Ansvarig inom öppna data
Svar från Konkurrensverket till Axel Magnusson den .

Informationen fanns ej.

Hej!   Tack för din förfrågan om hur vi arbetar med öppna data. Här kommer svar på dina frågor:   1. Finns det någon projektgrupp och har den...
Upphandlingsplan
Svar från Konkurrensverket till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej! Konkurrensverket har inte någon sådan upphandlingsplan med planerade / önskade upphandlingar som du efterfrågar. Med vänlig hälsning ________...
Hej, Se länk till Konkurrensverkets diarium på webben där även arkivbeskrivningen ligger. http://www.konkurrensverket.se/beslut-och-diarium/ Efter...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?