Kungliga Biblioteket

En offentlig myndighet, även kallad KB

3 förfrågningar
Ditt ärende med ID: PUB0025152 med ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Regler för användarkonto i Svensk mediedatabas (SMDB) har fått en ny...
API- och datamodells-dokumentation för tidningar.kb.se
Begäran skickad till Kungliga Biblioteket av A. Larsson den .

Mycket sena.

Till Kungliga Biblioteket, Jag vill ta del av: 1) API dokumentation för alla externt exponerade APIer som tjänsten tidningar.kb.se använder. 2) Dok...
Hej,   Bifogar arkivbeskrivning för arkivet 1661-2012, upprättad enligt 6 § arkivlagen.   Arkivbeskrivning samt beskrivning över allmänna hand...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?