Kungliga Biblioteket

En offentlig myndighet, även kallad KB

2 förfrågningar
Hej,   Bifogar arkivbeskrivning för arkivet 1661-2012, upprättad enligt 6 § arkivlagen.   Arkivbeskrivning samt beskrivning över allmänna hand...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?