Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Karlskoga kommun till Märta Myrstener den .

Mycket sena.

Hej! Tack för ditt mejl! Ditt ärende har fått ärendenummer 2022SC44453. Vi hanterar ditt ärende och återkopplar till dig. Skickar du in ditt äre...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?