Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Hässleholms kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej Märta Här kommer avtalet från Skåne Nordost kommunerna.   Med vänlig hälsning Anette Mjöberg Bibliotekschef Kultur- och fritidsförvaltni...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Hässleholms kommun till Christoph Andersson den .

Informationen fanns ej.

Hej!   De handlingar du söker finns inte bevarade hos Hässleholms kommunarkiv. Jag vet tyvärr inte om de kan finnas bevarade någon annanstans elle...
Kommunens gällande kontoplan 2022
Svar från Hässleholms kommun till Izabella den .

Framgångsrik.

Hej Izabella, Bifogat finns vår kontoplan enligt nedan förfrågan. Med vänlig hälsning Daniel Klang Ekonom Kommunledningsförvaltningen Tfn/mobil: 0...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Hässleholms kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej Mattias! Hej! Strategisk plan med budget för Hässleholms kommun 2022-2024 fastställdes av kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 243. Dokumente...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?