Fortifikationsverket

En offentlig myndighet

3 förfrågningar
Upphandlingsplan
Svar från Fortifikationsverket till PublicInsight den .

Lyckades delvis.

Härmed bekräftas er begäran om kopia på allmän handling.   Ni har begärt ut kopia på upphandlingsplan.   På Fortifikationsverket’s webbplats fi...
Begäran om styrelseledamöters namn
Svar från Fortifikationsverket till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

Hej, Bifogar årsredovisningarna för 2019 och 2020. Har skickat årsredovisningarna 2007-2020 fördelat i fyra mejl.   Åren 2012-2014 hade Fortifik...
Hej Elenor,   Här kommer den begärda arkivbeskrivningen.   Med vänlig hälsning Tobias Rydqvist Arkivarie ----------------------------------...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?