Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd

En offentlig myndighet, även kallad FORTE

2 förfrågningar
Hej Maria Här kommer efterfrågade handlingar. Med vänliga hälsningar Anette Christiernin Registrator [FORTE e-postadress för begäran om allmän han...
Hej Elenor Här kommer komplettering. Fortes allmänna handlingar enl OSL finns beskrivna enligt nedan: Information till allmänheten om Fortes allmänn...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?