Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Fagersta kommun till Olivia Henriksson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Översänder Fagersta kommuns nu gällande kontoplan. Med vänliga hälsningar Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Norra Västmanlands ekonomiförva...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Fagersta kommun till Christoph Andersson den .

Inväntar klassificering.

Hej! Bifogat arkivförteckningar för de kommuner som 1944 blev Fagersta Stad, och som alltså var de som existerade under efterfrågad tidsperiod. Handli...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Fagersta kommun till Mattias Axell den .

Framgångsrik.

Hej, Bifogat översänds en excelfil med budget för drift och investeringar. Med vänliga hälsningar Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Norra Västma...
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Uppföljning skickades till Fagersta kommun av Vincent Vukovic den .

Framgångsrik.

Hej, Tack så mycket för informationen! Med vänliga hälsningar, Vincent

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?