Kommunens gällande kontoplan för 2022
Uppföljning skickades till Eslövs kommun av Olivia Henriksson den .

Framgångsrik.

Till Frisell, Annika, Tack för det snabba svaret och informationen ni skickat. Med vänliga hälsningar, Olivia Henriksson
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Eslövs kommun till Christoph Andersson den .

Inväntar klassificering.

Hej! Vi har inga handlingar från den kommunala polisen bevarade i kommunarkivet. Med vänlig hälsning Maria Beckman Kommunarkivarie Kommunledningsko...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Eslövs kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Svar nej. Offentligt budgetdokument finns på hemsidan. www.eslov.se/kommun-politik/kommunfakta/ekonomi/ekonomi-och-budget/ Tomas Nilsson Ekonomichef...
Upphandlingsplan
Svar från Eslövs kommun till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Tack för ditt mejl. Eslövs kommun har för närvarande ingen fastställd upphandlingsplan, beslut om antagande av en kommunövergripande upphandlings- och...
Hej! Översänder Eslövs kommuns digitala strategi enligt önskemål. Vänliga hälsningar Helena Månsson Helena Månsson Digitaliseringsstrateg Kommunledn...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?