Kommunens gällande kontoplan för 2022
Begäran skickad till Emmaboda kommun av Ugo Arxet den .

Mycket sena.

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och s...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Emmaboda kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej Så här svarar ekonomichefen mig på din fråga: Vi har inget dokument att lämna ut mer än det som ligger på vår hemsida. Dvs det som är beslutat i K...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Emmaboda kommun till Christoph Andersson den .

Inväntar klassificering.

Hej! Jag kan tyvärr inte se att vi har några kommunala polisrapporter från 1933-1941 i kommunarkivet i Emmaboda. Från de "gamla" kommunerna som sedan b...
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Svar från Emmaboda kommun till Elenor Weijmar den .

Informationen fanns ej.

Hej, Emmaboda kommun har ingen digitaliseringsstrategi eller policy. Med vänliga hälsningar, Christoffer Karlsson ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤...
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Svar från Emmaboda kommun till Vincent Vukovic den .

Informationen fanns ej.

Hej, Det pågår framtagande av en sådan. Men den är ännu inte klar. Hälsningar Henrik ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Henrik Andersson IT-...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?