Handlingar rörande öppna data

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Sjöfartsverket

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Uppenbar Pseudonym

Till Sjöfartsverket,

I en annan begäran här https://handlingar.se/request/data_om_na...
framgick följande: "Det finns ingen person på myndigheten som har
ett uttalat ansvar för öppen data."

Jag skulle därför vilja begära ut alla handlingar som finns hos er som rör satsning eller prat om öppna data eller en dataportal för er myndighet.

Regeringen har sen flera år varit tydlig med att de vill att ALLA svenska myndigheter öppnar upp sina datamängder och lägger ut dem som öppna data på en egen dataportal.

Se regeringens hemsida för mera information.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Sjöfartsverket

Detta är ett automatiskt svar som bekräftar mottagandet av ditt e-brev
till Sjöfartsverket.

Vi kommer att ta hand om ditt ärende/din förfrågan snarast möjligt.

Hälsningar

Sjöfartsverket

 

This is an autogenerated reply confirming receipt of your e-mail to the
Maritime Administration .

We will take care of your inquiry as soon as possible.

Regards

Maritime Administration

Sjöfartsverket behandlar personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen.

Läs mer på
[1]http://www.sjofartsverket.se/gdpr

References

Visible links
1. http://www.sjofartsverket.se/gdpr

Sjöfartsverket

1 Bilaga

Hej,

Sjöfartsverket har gjort en sökning på begreppen öppna data och dataportal. Sökningen på öppna data ger de dokument som följer av den bifogade filen. Är något av dokumenten eller ärendena som kopplats till dem av intresse för dig?

Med vänlig hälsning
Sjöfartsverket

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1899 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 06:28
Till: Registratur <[Sjöfartsverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar rörande öppna data

Till Sjöfartsverket,

I en annan begäran här https://handlingar.se/request/data_om_na...
framgick följande: "Det finns ingen person på myndigheten som har ett uttalat ansvar för öppen data."

Jag skulle därför vilja begära ut alla handlingar som finns hos er som rör satsning eller prat om öppna data eller en dataportal för er myndighet.

Regeringen har sen flera år varit tydlig med att de vill att ALLA svenska myndigheter öppnar upp sina datamängder och lägger ut dem som öppna data på en egen dataportal.

Se regeringens hemsida för mera information.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1899 e-postadress]

Är [Sjöfartsverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sjöfartsverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
Sjöfartsverket behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen.

Läs mer på
http://www.sjofartsverket.se/gdpr