Gata, VA-ledningar m.m Nordskog etapp 2 Källby Götene Kommun

Mikael Bertilsson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Skara kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Det blev ett leveransfel eller liknande, som behöver åtgärdas av Handlingar.se-teamet.

Mikael Bertilsson

Till Skara kommun,

Vi vill ta del av mängdförteckningslistan från samtliga entreprenörer.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Bertilsson

skara.kommun@skara.se, Skara kommun

1 Bilaga

Hej!

 

Tack för att du kontaktar oss!

 

Detta är en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende som fått
ärendenummer 2023SKC4710.

Vi gör vårt bästa för att du ska få återkoppling så snabbt som möjligt.

 

Vi önskar dig en fin dag!

 

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter

Skara kommun
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara
Tel: 0511-320 00
Mejl: [Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[1]www.skara.se

[2]Behandling av personuppgifter

Våra öppettider måndag-torsdag 08:00-16:30 samt fredag 08:00-16:00

[3]Avvikande öppetider 

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2023SKC4710]
Ärendebeskrivning: VARNING: Detta e-postmeddelande �r skickat fr�n en
extern avs�ndare. Klicka ej p� bifogade l�nkar eller dokument om du inte
litar p� avs�ndaren och kan bekr�fta att meddelandet �r s�kert! - Till
Skara kommun, Vi vill ta del av mängdförteckningslistan från samtliga
entreprenörer. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha
information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker. Med vänlig
hälsning, Mikael Bertilsson
-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran: [Registrators #1922 e-postadress] Är
[Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Skara kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. Om du som
tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör
att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

References

Visible links
1. http://www.skara.se/
2. https://www.skara.se/kommun--politik/han...
3. https://www.skara.se/4.684c452914957d409...

Ska Service och Teknik, Skara kommun

5 Bilagor

Enligt begäran.

 

Med vänlig hälsning

Simon Wennstig

Nämndsekreterare

 

Tel. 0511-32467

Växel. 0511-320 00

[1][e-postadress]

 

Skara kommun

Kommunledningsförvaltningen

Södra kyrkogatan 2, 532 88 Skara

[2]Beskrivning: Skara_logo_signatur

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på [3]Behandling av
personuppgifter - Skara kommun

 

Från: Lid Upphandling <[e-postadress]>
Skickat: den 29 maj 2023 10:24
Till: Ska Service och Teknik <[e-postadress]>
Ämne: SV: Angående ärende: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gata,
VA-ledningar m.m Nordskog etapp 2 Källby Götene Kommun

 

Hej,

 

Här kommer underlag.

 

Vänliga hälsningar

 

Henric Björkholm
Upphandlare

Upphandling Västra Skaraborg
E-post: [4][e-postadress]
Telefon: 0510-77 08 96
Kontaktcenter 0510-77 00 00

[5]V6-streck kortare

Ett samarbete mellan kommunerna
Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara

 

Från: Ska Service och Teknik <[6][e-postadress]>
Skickat: den 29 maj 2023 10:00
Till: Lid Upphandling <[7][e-postadress]>
Ämne: VB: Angående ärende: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gata,
VA-ledningar m.m Nordskog etapp 2 Källby Götene Kommun

 

Hej!

 

Kan ni hjälpa mig med handlingarna nedan? Se markering.

 

Med vänlig hälsning

Simon Wennstig

Nämndsekreterare

 

Tel. 0511-32467

Växel. 0511-320 00

[8][e-postadress]

 

Skara kommun

Kommunledningsförvaltningen

Södra kyrkogatan 2, 532 88 Skara

[9]Beskrivning: Skara_logo_signatur

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på [10]Behandling av
personuppgifter - Skara kommun

 

Från: [11][Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[12][Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 26 maj 2023 15:35
Till: Ska Service och Teknik <[13][e-postadress]>
Ämne: Angående ärende: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gata,
VA-ledningar m.m Nordskog etapp 2 Källby Götene Kommun

 

 Hej!
 

Kontaktcenter vidarebefordrar ett inkommet mejl.

 

Vänligen återkom till Kontaktcenter om mejlet hanterats felaktigt. 

 

Vi önskar dig en fin dag!

 

Med vänlig hälsning
Jenny Dolk
Kontaktcenter

 

Skara kommun
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara
Tel: 0511-320 00
Mejl: [14][Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[15]www.skara.se

Från: Mikael Bertilsson <[16][Registrators #1922 e-postadress]>
Skickat: den 26 maj 2023 15:21
Till: [17][Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[18][Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gata, VA-ledningar m.m
Nordskog etapp 2 Källby Götene Kommun

VARNING: Detta e-postmeddelande �r skickat fr�n en extern avs�ndare.
Klicka ej p� bifogade l�nkar eller dokument om du inte litar p� avs�ndaren
och kan bekr�fta att meddelandet �r s�kert!

-
Till Skara kommun,

Vi vill ta del av mängdförteckningslistan från samtliga entreprenörer.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Bertilsson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[19]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[20][Registrators #1922 e-postadress]

Är [21][Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Skara kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [22][e-postadress]:
[23]https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[24]https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://skara.se/kommun-och-politik/hand...
4. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[e-postadress]
10. https://skara.se/kommun-och-politik/hand...
11. mailto:[Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
13. mailto:[e-postadress]
14. mailto:[Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
15. http://www.skara.se/
16. mailto:[Registrators #1922 e-postadress]
17. mailto:[Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
18. mailto:[Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
19. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
20. mailto:[Registrators #1922 e-postadress]
21. mailto:[Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
22. mailto:[e-postadress]
23. https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
24. https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...