Beslutsunderlag angående omplacering

Pierre gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Stockholms stad hade inte den begärda informationen.

Till Stockholms stad,
Hej,

Vår fröken Anna blev omplacerade 17-18april från förskola Liten blir Stor adress: Starrängsringen 1, 11550. Jag skulle vilja få ut beslutsunderlaget på detta som ska finnas.Detta har ej gått korrekt till enligt mig. En fröken kan inte bli omplacerad en dag från en annan.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Pierre Frick

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholms stad

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till Östermalms stadsdelsnämnd.

Vänliga hälsningar
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Pierre <[Registrators #1827 e-postadress]>
Skickat: den 11 maj 2023 20:58
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Beslutsunderlag angående omplacering

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Hej,

Vår fröken Anna blev omplacerade 17-18april från förskola Liten blir Stor adress: Starrängsringen 1, 11550. Jag skulle vilja få ut beslutsunderlaget på detta som ska finnas.Detta har ej gått korrekt till enligt mig. En fröken kan inte bli omplacerad en dag från en annan.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Pierre Frick

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1827 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Info SD10 ostermalm@stockholm.se, Stockholms stad

Tack för din begäran!

Den är vidarebefordrad till vår HR-avdelning för vidare handläggning.

Med vänlig hälsning

Ylwa Björkquist
Registrator

Östermalms stadsdelsförvaltning
Kanslienheten
Karlavägen 104, plan 6,  Box 24 156, 104 51 Stockholm
Telefon: 08-508 10 037
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 12 maj 2023 10:34
Till: Info SD10 [e-postadress] <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Beslutsunderlag angående omplacering

Hej,

Vidaresänder nedanstående begäran till er för vidare hantering.

Vänliga hälsningar,
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Pierre <[Registrators #1827 e-postadress]>
Skickat: den 11 maj 2023 20:58
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen

Med vänlig hälsning,

Pierre Frick

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1827 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Info SD10 ostermalm@stockholm.se, Stockholms stad

Vår HR-avdelning svarar på rubricerad framställan, att ingen omplacering har genomförts och därav finns ingen sådan handling upprättad.

Med vänlig hälsning

Ylwa Björkquist
Registrator

Östermalms stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen, kanslienheten
Karlavägen 104, plan 6,  Box 24 156, 104 51 Stockholm
Telefon: 08-508 10 037
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 12 maj 2023 10:34
Till: Info SD10 [e-postadress] <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Beslutsunderlag angående omplacering

Hej,

Vidaresänder nedanstående begäran till er för vidare hantering.

Vänliga hälsningar,
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Pierre <[Registrators #1827 e-postadress]>
Skickat: den 11 maj 2023 20:58
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Beslutsunderlag angående omplacering

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Hej,

Vår fröken Anna blev omplacerade 17-18april från förskola Liten blir Stor adress: Starrängsringen 1, 11550. Jag skulle vilja få ut beslutsunderlaget på detta som ska finnas.Detta har ej gått korrekt till enligt mig. En fröken kan inte bli omplacerad en dag från en annan.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Pierre Frick

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1827 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------