Bläddra och sök bland förfrågningar

  

Omkring 104 förfrågningar funna

Tack för ditt mejl! Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till dig. Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svar...
Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.   Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vill du anmäla akuta fel, skador eller...
Stödjer vi MHF och NTF med skattebidrag
Svar från Region Västmanland till Ulf Eriksson den .

Inväntar klassificering.

Tack för ditt mail!   Region Västmanland har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje helgfri vardag. Om du har ställt frågor...
Hej och tack för ditt epostmeddelande.   Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som inkommer efter kl. 15.00 hanteras nästa vardag....
Justitiekanslern har tagit emot ditt meddelande. Det här är en automatisk bekräftelse som inte går att svara på. Information om hur Justitiekansler...
Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.   Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens...
Ger ni bidrag till NTF?
Svar från Region Gävleborg till Lisa Olofsson den .

Inväntar klassificering.

Hej! Ditt e-postmeddelande har kommit till den officiella e-postadressen för Region Gävleborg. Vi öppnar e-posten regelbundet under kontorstid på he...
Lönlista
Begäran skickad till Inera AB av Sahar Amdouni den .

Inväntar svar.

Hej jag skulle vilja ha lönelista på alla med rollen Informatiker, hälsoinformatiker och informationsarkitekt på Inera. Om utlämnandet är förknippat...
Kopia på avtal med turistbussföretaget Ocean Bus
Svar från Stockholms stad till Jonas Malm den .

Inväntar klassificering.

Hej Stockholms stads organisation för inköp och upphandling är decentraliserad och ansvaret för försörjningen till den verksamheten ligger i stor utst...
Metadata om naturvårdsverkets öppna datamängder
Svar från Naturvårdsverket till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej!   Naturvårdsverket har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att hantera det så snart som möjligt.   The Swedish Environmental Prot...
Bidragsansökningar från MHF och NTF efter bidragsfusk
Svar från Trafikverket till Solveig Krook den .

Inväntar klassificering.

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.   Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vill du anmäla akuta fel, skador eller...
2024-05-15                RA-FF 2024/034852   Hej, Du har kontaktat Riksarkivet med en begäran om en instruktion eller en allmängiltig vägledning...
Hej, Din begäran har fått dnr 15-24/1040. Vi återkommer med svar så fort som möjligt. Vänliga hälsningar Registrator Institutet för språk och folkmin...
Hej, Som jag skrev i mitt föregående mejl finns inga sådana handlingar hos Justitiekanslern och kan därför inte lämnas ut. Justitiekanslern upprättar i...
Får MHF och NTF bidrag av oss?
Uppföljning skickades till Västra Götalandsregionen av Anders Eriksson den .

Inväntar klassificering.

Till Anne Svensson, Blev bekymrad när jag läste ert svar. Vad jag kan förstå ser ni inget hinder att varje år ta mångmiljonbelopp av våra inbetalda s...
Kostnadsestimat för AI Sweden's "AI-strategi för Sverige"
Uppföljning skickades till Lindholmen Science park av David Svensson den .

Mycket sena.

Jag har nu fått vänta länge på att få svar på detta ärende, så jag passar på att påminna er. Med vänlig hälsning, David Svensson
Hej, jag är på utbildning och sedan ledig. Åter på kontoret 2024-05-13. Vid brådskande ärenden, kontakta [e-postadress].     Med vänlig hälsning...
Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om d...
Utredningarna om bidragsfusk hos NTF och MHF; begäran om handlingar
Svar från Trafikverket till Eva Svensson den .

Inväntar klassificering.

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.   Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vill du anmäla akuta fel, skador eller...
Representationsuppgifter mm
Svar från Exploateringskontoret till VB den .

Inväntar klassificering.

Hej!   Er begäran om handlingar skickades till ansvarig avdelning som nu har återkommit och meddelar att: Det finns inga representationsuppgifte...
Konsekvensbedömning, Unikum
Svar från Uppsala kommun till J Johnson den .

Inväntar klassificering.

Hej Jon Arvid, Här kommer din begäran, UBN-2023-01385-2. Med vänlig hälsning Ann-Kristine Hjelte Registrator Enheten för registratur _______________...
Vänligen, se bifogat beslut och informationsblad i JO:s dnr 2768-2024.     Med vänlig hälsning   Ann-Kristin Wallin Sekreterare   [1]JO...
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...
Bidrag till Propell sen 2004
Svar från Hudiksvalls kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klargörande.

Hej, Det finns inga handlingar i vårt kommunarkiv som rör din förfrågan för året 2004. Vänliga hälsningar Kommunarkivet Hudiksvalls kommun Besöksadr...
Offentliga upphandlingar statistik
Svar från Försvarsmakten till Anders den .

Inväntar klassificering.

  Hej,   Bifogat finner Du svar gällande de uppgifter Du begärt i ärende FM2024-9401.     Med vänlig hälsning, Utlämningsfunktionen [1...