Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Det framgår att "Regeringskansliet arbetar med att tillgängliggöra data." (se https://www.regeringen.se/om-webbplatsen...)

Jag undrar vem som är ansvarig för detta arbete? Finns en arbetsgrupp? Vem leder den?

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Jag väntar fortfarande på svar.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

FA Utlämnandeärenden, Government Offices

Hej,

Hur Regeringskansliet arbetar med tillgängliggörande av data är inget som finns i allmänna handlingar. Däremot är du välkommen att återkom om du har konkreta frågor så hjälper jag dig vidare på bästa sätt.

Vänligen,
Moa Johansson
Departementssekreterare
Förvaltningsavdelningen
RS Rättssekretariat
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 35 16
[email address]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[FOI #2578 email]>
Skickat: den 12 oktober 2022 09:37
Till: FA Registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vem arbetar med öppna data?

Till Regeringskansliet,

Det framgår att "Regeringskansliet arbetar med att tillgängliggöra data." (se https://www.regeringen.se/om-webbplatsen...)

Jag undrar vem som är ansvarig för detta arbete? Finns en arbetsgrupp? Vem leder den?

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[FOI #2578 email]

Är [GO request email] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [email address]:

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------