Värdet på kontraktet för digital platform för ärendehantering och beslutsstöd

Leif Eriksson made this Freedom of Information request to Employment Service

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Till Arbetsförmedlingen,

Hur mycket är kontraktet som Arbetsförmedlingen tecknade med Capgemeni 2018, för en ny digital plattform för ärendehantering och beslutsstöd, värt?

Dels är jag intresserad av en siffra för det inledande avtalet som är på sex år. Och dels är jag intresserad av värdet av det fulla kontraktet med optioner som löper på 20 år.

Med vänlig hälsning,

Leif Eriksson

Registrator, Employment Service

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Terje Carlsson, Employment Service

Hej Leif.
Tack för din fråga. Här är det kontraktsvärde som fanns i upphandlingens TED-annons:

Avsnitt II: Föremål
• II.1) Upphandlingens omfattning
o II.1.1) Benämning på upphandlingen
Ärende och beslutsstöd
o Referensnummer
Af-2018/00071172
o II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
Huvudobjekt
48000000-8, Programvara och informationssystem
o II.1.3) Typ av kontraktTjänster
o II.1.4) Kort beskrivning
Konkurrenspräglad dialog gällande ett ärende och beslutsstödssystem.
 II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)Värde
 Värde
 Värde exkl. moms
172000000
Valuta SEK

Vänliga hälsningar
Terje Carlsson

Terje Carlsson
Kvalificerad Handläggare
Arbetsförmedlingen | Inköpsavdelningen
113 99 Stockholm | Besök: Elektrogatan 4, Solna
Telefon: 0104861945 | Fax: 0104860100 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: [e-postadress]
www.arbetsformedlingen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Leif Eriksson <[Registrators #482 e-postadress]>
Skickat: den 5 juli 2020 00:43
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Värdet på kontraktet för digital platform för ärendehantering och beslutsstöd

Till Arbetsförmedlingen,

Hur mycket är kontraktet som Arbetsförmedlingen tecknade med Capgemeni 2018, för en ny digital plattform för ärendehantering och beslutsstöd, värt?

Dels är jag intresserad av en siffra för det inledande avtalet som är på sex år. Och dels är jag intresserad av värdet av det fulla kontraktet med optioner som löper på 20 år.

Med vänlig hälsning,

Leif Eriksson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #482 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------