Vad får Naturvårdsverket föreskriva om?

Jan Ainali made this Freedom of Information request to Government Offices

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was refused by Government Offices.

Till Regeringskansliet,

Regeringen kan enligt Miljöbalken bestämma att olika föreskrifter får meddelas av en myndighet. Jag undrar för vilka paragrafer i Miljöbalken som regeringen har bestämt att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter.

Jag är tacksam om uppgifterna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns uppgifterna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där uppgiften finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jan Ainali

Till Regeringskansliet,

Det här är en påminnelse om en förfrågan jag gjorde 6 september. Den gällde vilka paragrafer i Miljöbalken som regeringen har bestämt att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter och kan läsas i sin helhet på https://handlingar.se/sv/request/vad_far...

Jag hoppas att jag kan få något svar på detta.

Med vänlig hälsning,
Jan Ainali

Helena E Andersson, Government Offices

2 Attachments

Hej!

 

Det korta svaret på din fråga är att det i miljöbalken inte bestäms något
normgivningsmandat för Naturvårdsverket. Naturvårdsverket får sina
normgivningsmandat genom förordningar som regeringen beslutar.

 

Jag förstår att du är ute efter att få reda på vilken föreskriftsrätt
Naturvårdsverket har inom miljöbalkens område.

 

Naturvårdsverket liksom alla andra myndigheter får besluta om föreskrifter
inom ett visst angivet område om det finns ett bemyndigande för det. I
miljöbalken är det vanliga att regeringen ges rätt att meddela
föreskrifter och rätt att i sin tur ge en myndighet rätt att meddela
föreskrifter. Den vanliga formuleringen för det är att "regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ..."
följt av det ämnesområde som föreskriftsrätten omfattar. Som exempel kan
nämnas 5 kap 12 § miljöbalken som lyder så här:  "Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om provtagning
och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs samt
om godkännande av mätmetoder och mätutrustning."

 

Det finns ingen sammanställning över alla bemyndiganden som getts till
Naturvårdsverket inom miljöbalkens område. Det finns alltså ingen sådan
allmän handling som du efterfrågar.

 

Det är ett relativt omfattande arbete att identifiera alla bestämmelser i
miljöbalken och andra författningar som skulle kunna ligga till grund för
Naturvårdsverkets rätt att meddela föreskrifter. Tyvärr ligger ett sådant
arbete inte inom ramen för Regeringskansliets upplysningsskyldighet, utan
jag får hänvisa dig till att söka informationen på egen hand eller t.ex.
med hjälp av någon jurist som kan hjälpa dig.

 

Ett tillvägagångssätt är att i tillgängliga rättsdatabaser söka på
ordsträngen "Naturvårdsverket får meddela". Då får man en träfflista som
kan se ut så här. Observera att alla träffar vid en sådan sökning inte
nödvändigtvis handlar om föreskrifter inom miljöbalkens område.

 

 

Ett annat tillvägagångssätt är att på Naturvårdsverkets hemsida söka i
Naturvårdsverkets föreskrifter [1]https://www.naturvardsverket.se/nfs .
Varje föreskrift inleds med en upplysning om  det eller de bemyndiganden
som Naturvårdsverket använt för att meddela föreskriften. Det kan se ut
som följande exempel. Observera att Naturvårdsverket kan härleda sin
föreskriftsrätt från andra författningar än sådana som hör till
miljöbalkens område.

 

Jag hoppas att du med detta fått hjälp att hitta det du söker.

 

Mvh

Helena Andersson
Jurist
Expeditionschefens kansli
Miljödepartementet

Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Tel. 08-4054439
Mobil 0767622248
[2][e-postadress]
[3]www.regeringen.se

 

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Jan Ainali <[4][Registrators #643 e-postadress]>

Skickat: den 6 september 2021 22:55

Till: FA Registrator <[5][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vad får Naturvårdsverket
föreskriva om?

 

Till Regeringskansliet,

 

 

 

Regeringen kan enligt Miljöbalken bestämma att olika föreskrifter får
meddelas av en myndighet. Jag undrar för vilka paragrafer i Miljöbalken
som regeringen har bestämt att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter.

 

 

 

Jag är tacksam om uppgifterna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns uppgifterna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
uppgiften finns tillgänglig.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Jan Ainali

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[6][Registrators #643 e-postadress]

 

 

 

Är [7][GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress
för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Regeringskansliet? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär:

 

[8]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[9]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

 

 

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. https://www.naturvardsverket.se/nfs
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.regeringen.se/
4. mailto:[Registrators #643 e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[Registrators #643 e-postadress]
7. mailto:[GO e-postadress för begäran om allmän handling]
8. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
9. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...