We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Paul-Olivier Dehaye please sign in and let everyone know.

Vaccines and EFTA countries

We're waiting for Paul-Olivier Dehaye to read recent responses and update the status.

Paul-Olivier Dehaye

Dear Public Health Agency of Sweden,

There have been reports that Sweden has ordered COVID vaccines on behalf of EFTA countries through the European Union's pooled order mechanism.

I would like to ask for a copy of all the documents relating to this arrangement exchanged with either the Swiss or Norwegian authorities and representatives.

Yours faithfully,

Paul-Olivier Dehaye

Sent request to The Public Health Agency of Sweden again.

Info Folkhälsomyndigheten, The Public Health Agency of Sweden

Hi!
We have received your request for public action and request that you return as soon as possible.
The Public Health Authority currently receives many requests for public documents. The authority handles the inquiries in turn.

Kind regards,
Registrator

Folkhälsomyndigheten                            Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna                                                 Box 505
831 26 Östersund

Webbplats: http://www.folkhalsomyndigheten.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Paul-Olivier Dehaye <[Registrators #541 e-postadress]>
Skickat: den 10 mars 2021 20:23
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vaccines and EFTA countries

Dear Public Health Agency of Sweden,

There have been reports that Sweden has ordered COVID vaccines on behalf of EFTA countries through the European Union's pooled order mechanism.

I would like to ask for a copy of all the documents relating to this arrangement exchanged with either the Swiss or Norwegian authorities and representatives.

Yours faithfully,

Paul-Olivier Dehaye

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #541 e-postadress]

Är [Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Paul-Olivier Dehaye

Till Info Folkhälsomyndigheten,

Can you clarify what you mean with "request that you return as soon as possible"?

Thank you

Paul-Olivier Dehaye

Info Folkhälsomyndigheten, The Public Health Agency of Sweden

Hi,
We refer to the Government Offices of Sweden (Regeringskansliet), which handles agreements and orders.

See attached link https://www.government.se/

Kind regards,
Registrator

Folkhälsomyndigheten                            Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna                                                 Box 505
831 26 Östersund

Webbplats: http://www.folkhalsomyndigheten.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Paul-Olivier Dehaye <[Registrators #541 e-postadress]>
Skickat: den 10 mars 2021 20:23
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vaccines and EFTA countries

Dear Public Health Agency of Sweden,

There have been reports that Sweden has ordered COVID vaccines on behalf of EFTA countries through the European Union's pooled order mechanism.

I would like to ask for a copy of all the documents relating to this arrangement exchanged with either the Swiss or Norwegian authorities and representatives.

Yours faithfully,

Paul-Olivier Dehaye

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #541 e-postadress]

Är [Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Paul-Olivier Dehaye please sign in and let everyone know.