Upphovsrätt på skyltar vid naturreservaten?

The request was successful.

Tore Danielsson

Till Länsstyrelsen i Skåne Län,

Hej!

Anser länsstyrelsen att informationsskyltar vid naturreservaten är upphovsrättsskyddade?

Vem är det i sådana fall som har upphovsrätten och hur kan jag ställa en fråga till den personen om återanvändning av innehållet på skyltarna?

Med vänlig hälsning,

Aster Isk

Länsstyrelsen Skåne, County Administrative Board in Skåne County

Tack för ditt mejl. Länsstyrelsen har mottagit ditt meddelande.
Vi hanterar inkommande mejl varje arbetsdag.

 

Om ditt mejl rör ett ärende registreras det som en handling i vårt
diarium. Du kan följa ditt ärende via vårt
webbdiarium [1]http://diarium.lansstyrelsen.se/default....

 

Om du mejlat oss för att komma i kontakt med en medarbetare så skickar vi
det vidare till berörd personal. De återkommer till dig så snart som
möjligt.

I princip blir all post till Länsstyrelsen allmän handling. Det innebär
bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter,
se [2]www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd

 

Observera att detta är en automatgenererad e-post som du inte kan svara
på.

Med vänliga hälsningar
Länsstyrelsen Skåne
[3]www.lansstyrelsen.se/skane

 

 

References

Visible links
1. http://diarium.lansstyrelsen.se/default....
2. http://www.lansstyrelsen.se/skane/datask...
3. https://mail.lansstyrelsen.se/ecp/[Länss... i Skåne Län e-postadress för begäran om allmän handling]/Organize/www.lansstyrelsen.se/skane%3chttp:/www.lansstyrelsen.se/skane%3e

Persson Mona, County Administrative Board in Skåne County

1 Attachment

Hej!

 

Eftersom skyltarna redan är uppsatta, och således tillgängliga för
allmänheten, så är de redan offentliggjorda.

 

De informationsskyltar vi har görs antingen av konsult, via ett ramavtal,
eller internt på länsstyrelsen.

För de skyltar som görs av konsult, står i respektive avtal vilken
nyttjanderätt länsstyrelsen köpt, t ex att visa skylten på hemsidan,
använda texten eller illustrationerna i andra publikationer eller på
hemsidan. Hur detta skrivits varierar mellan olika avtal. Upphovsrätten
tillhör fortfarande respektive upphovsman till text, illustration eller
karta.

 

De skyltar som görs internt följer samma mönster. Illustrationer köps in,
vilken nyttjanderätt länsstyrelsen köpt finns reglerat i avtal.  Kartor
som ingår i myndighetshandlingar är skyddade enligt 9 § andra stycket
upphovsrättslagen (1960:729).

 

Men som svar på din fråga.

Ja, skyltarna är upphovsrättsskyddade.

Vill du återanvända innehållet får du vända dig till länsstyrelsen.

Illustrationer är alltid upphovsrättsskyddade, de tillhör illustratören.

Kartor likaså, och här går upphovsrätten tillbaka till Lantmäteriet, via
ett avtal mellan Lantmäteriet och länsstyrelsen, där sedan ytterligare
information lagts på.

När det gäller en illustrerad karta, dvs med en akvarell som bakgrund, är
upphovsrätten också illustratörens.

 

 

Med vänliga hälsningar
MONA PERSSON
Naturvårdsförvaltare / Naturvårdsenheten
010-224 15 81
[1][e-postadress]

 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter
på [2]www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

 

[3]logga

[4]www.lansstyrelsen.se/skane

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
4. http://www.lansstyrelsen.se/skane