Upphandlingsplan Västervik

PublicInsight made this Freedom of Information request to Municipality of Västervik

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) https://www.vastervik.se/Naringsliv-och-...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Västerviks Kommun, Municipality of Västervik

Tack för din e-post!
 

Västerviks kommun har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi
till dig så snart som möjligt. 
 

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland
annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet
i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.
 

Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig för
att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot
dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar
personuppgifter på vår
hemsida [1]www.vastervik.se/hantering-personuppgifter
 

Observera att ett autosvar endast skickas en gång per
dygn/avsändare. Skickar du flera mejl under ett dygn kommer du inte få
något autosvar och om du vill ha en skriftlig bekräftelse på att vi
mottagit ditt mejl är du välkommen att höra av dig.
 

Med vänlig hälsning

Västerviks kommun
 

Telefon: 0490-25 40 00 vx

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: 593 80 Västervik

E-post: [2][e-postadress]

Hemsida: [3]www.vastervik.se

Västerviks kommun hanterar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se https://www.vastervik.se/hantering-perso...

References

Visible links
1. http://www.vastervik.se/hantering-person...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.vastervik.se/

Ext Upph Inköpscentralen, Municipality of Västervik

1 Attachment

Hej,

Här kommer handlingen enligt begäran

Med vänlig hälsning
Carina Ericsson
Upphandlare

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Västerviks Kommun <[e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 13:15
Till: Ext Upph Inköpscentralen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan Västervik

Till Upphandling.

Vidarebefordrar nedanstående förfrågan.

Med vänlig hälsning
Malin Hulterström
--------------------------------------------------------------

Ledningskontoret
Kommunstyrelsens förvaltning
Telefon: växel 0490-25 40 00
Besöksadress: Fabriksgatan 21
Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik
E-post: [e-postadress]
Hemsida: www.vastervik.se
--------------------------------------------------------------

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #825 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 12:12
Till: Västerviks Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan Västervik

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) https://www.vastervik.se/Naringsliv-och-...

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #825 e-postadress]

Är [Västerviks kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Västerviks kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Västerviks kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se https://www.vastervik.se/hantering-perso...