Upphandlingsplan Värnamo

PublicInsight made this Freedom of Information request to Municipality of Värnamo

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Municipality of Värnamo did not have the information requested.

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) https://www.e-avrop.com/varnamo/e-Upphan...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Kommunen, Municipality of Värnamo

Hej!

Den här e-postadressen kommer att upphöra inom kort. Vi ber dig att i
stället skicka ditt e-post till [Värnamo kommun e-postadress för begäran om allmän handling].

 

Med vänliga hälsningar

Värnamo kommun

 

Telefon: 0370-37 70 00

Postadress: 331 83 Värnamo

Besöksadress: Stadshuset, Kyrktorget, Värnamo [1]www.varnamo.se

 

 

References

Visible links
1. http://www.varnamo.se/

Kontaktcenter, Municipality of Värnamo

2 Attachments

Hej!

 

Tack för ditt mejl.  Vi återkommer till dig inom två arbetsdagar.

 

E-post som kommer till Värnamo kommun blir allmän handling. Det innebär
att allmänheten och massmedier med vissa undantag har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

 

Vänliga hälsningar

Kontaktcenter, Värnamo kommun

______________________________________

   

Kontaktcenter

Värnamo kommun

Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo

Telefon 0370-37 70 00

[1]kommun.varnamo.se

 

 

 

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2021KC43900
Ärendebeskrivning: Hej! Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel
eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen? Jag är tacksam om
handlingarna kan skickas som e-post eller genom utlämnande via någon annan
elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så
räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig. Om
utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker. (1)
https://www.e-avrop.com/varnamo/e-Upphan... Med vänlig
hälsning, Public Insight
------------------------------------------------------------------- Använd
denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #830 e-postadress] Är [e-postadress] fel adress
för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Värnamo kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers I vissa fall kommer publiceringar
av förfrågningar och svar att vara fördröjd. Om du finner den här tjänsten
användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att
länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

References

Visible links
1. http://kommun.varnamo.se/

Kontaktcenter, Municipality of Värnamo

2 Attachments

Hej !

Tack för ditt mejl.

Efterfrågade uppgifter hittar ni på vår hemsida [1]Upphandling och inköp -
Värnamo kommun (varnamo.se)

direktlänk: https://www.e-avrop.com/varnamo/e-Upphan...

 

 

Vänliga hälsningar

Maria Karlsson

Värnamo kommun

_____________________________________

Värnamo kommun, Kontaktcenter  

Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo

Telefon 0370-37 70 00

[2]kommun.varnamo.se

 

 

 

  

Från: Public Insight <[Registrators #830 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 12:17
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Värnamo kommun
<[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan Värnamo
Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut
enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) https://www.e-avrop.com/varnamo/e-Upphan...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #830 e-postadress]

Är [e-postadress] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Värnamo kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och...
2. https://kommun.varnamo.se/