Upphandlingsplan Vallentuna

PublicInsight made this Freedom of Information request to Vallentuna municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) https://www.vallentuna.se/naringsliv-och...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Kontaktcenter Vallentuna, Vallentuna municipality

1 Attachment

Hej!

 

Tack för att du har kontaktat oss.

 

Vi har tagit emot ditt mail och kommer att återkomma till dig under dagen
eller under nästkommande vardag.

 

Kontaktcenter har öppet:

Besök: måndag - fredag kl. 9-18.
Telefon: måndag - fredag kl. 8-18.

Lunchstängt: kl. 12-13.

 

 

Ditt ärende har fått ärendenummer: [2021KC23048]

 

Ha en fortsatt fin dag! 

 

Med vänlig hälsning,

Kontaktcenter

Kommunledningskontoret

Vallentuna kommun

 

Allévägen 1, Kulturhuset
186 86 Vallentuna
08-587 850 00

[Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[1]www.vallentuna.se

 

Information om behandling av personuppgifter

Vallentuna kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling
och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Vi
behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår
verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på
vår webbplats [2]www.vallentuna.se/personuppgifter. Där beskriver vi dina
rättigheter och hur nämnden samlar in och behandlar dina personuppgifter.

                                                                                                                                           
        

References

Visible links
1. http://www.vallentuna.se/
2. https://www.vallentuna.se/sv/Kommun-och-...

Registrator KLK, Vallentuna municipality

1 Attachment

  • Attachment

    Upphandlingsplan f r Socialn mnden f r 2021 F rslag SN 249876 0 TMP.pdf

    158K Download View as HTML

Hej,

 

Jag bifogar upphandlingsplanen för socialnämnden som är beslutad av
nämnden. Övriga upphandlingsplaner är interna arbetsdokument och är inte
en allmän handling

 

Vänliga hälsningar

 

Registrator

[1][e-postadress]

 

Kommunledningskontoret

Besök: Tuna torg 1

Post: 186 86 Vallentuna

08-587 850 00 (växel)

[Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

 

Vallentuna kommun

[2]Vallentuna.se – [3]Facebook – [4]Instagram – [5]LinkedIn

När du skickar e-post till Vallentuna kommun delar du med dig av
personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här:
[6]www.vallentuna.se/personuppgifter

 

Från: Kommun <[Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 13 september 2021 13:58
Till: Registrator KLK <[e-postadress]>
Ämne: Ett ärende har inkommit till Kontaktcenter [2021KC23048]

Från: Public Insight <[7][Registrators #832 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 12:18
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Vallentuna kommun
<[8][Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan Vallentuna

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut
enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1)
[9]https://www.vallentuna.se/naringsliv-och...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[10][Registrators #832 e-postadress]

Är [11][Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Vallentuna kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom
detta formulär:
[12]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[13]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.vallentuna.se/
3. http://www.facebook.com/vallentunakommun
4. https://www.instagram.com/vallentunakomm...
5. https://www.linkedin.com/company/vallent...
6. http://www.vallentuna.se/personuppgifter
7. mailto:[Registrators #832 e-postadress]
8. mailto:[Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. https://www.vallentuna.se/naringsliv-och...
10. mailto:[Registrators #832 e-postadress]
11. mailto:[Vallentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
12. https://handlingar.se/sv/change_request/...
13. https://handlingar.se/sv/help/officers