Upphandlingsplan Trelleborg

PublicInsight made this Freedom of Information request to Trelleborg municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) https://www.trelleborg.se/naringsliv-arb...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Trelleborg municipality

1 Attachment

Hej,,
Vänligen se bifogad lista, det ligger även på www.trelleborg.se under näringsliv och upphandling,

Väl mött/Camilla

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Trelleborgs Kommun <[e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 12:23
Till: Frontdesk <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan Trelleborg

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #819 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 12:03
Till: Trelleborgs Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan Trelleborg

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) https://www.trelleborg.se/naringsliv-arb...

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #819 e-postadress]

Är [Trelleborgs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Trelleborgs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------