Upphandlingsplan Oskarshamn

PublicInsight made this Freedom of Information request to Oskarshamn Municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) https://www.vastervik.se/Naringsliv-och-...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Servicecenter, Oskarshamn Municipality

1 Attachment

Hej !

 

Tack för att du kontaktat oss.

Ditt ärende är mottaget och vidarebefordrat till:  Inköpscentralen

Du kommer att bli kontaktad och få svar på din fråga.  

 

 

OBS! När du besvarar detta e-mail, behåll [2021SC59020] i ämnesfältet så
kommer det automatiskt till rätt person och ärende!

 

Med vänlig hälsning

Ingela Carlsson

Servicecenter

IT-Avdelningen/Kommunstyrelseförvaltningen

Oskarshamns kommun

 

Tel: +46 (0)491-88 000

E-post: servicecenter[1]@oskarshamn.se

Besöksadress: Varvsgatan 8

Postadress: Box 706, 572 28 Oskarshamn

[2]www.oskarshamn.se

 

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på
[3]www.oskarshamn.se/personuppgifter

 

 

Från: Public Insight <[Registrators #831 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 12:17
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Oskarshamns kommun
<[Oskarshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan Oskarshamn
Hej!
Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut
enligt offentlighetsprincipen?
Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.
(1)
https://www.vastervik.se/Naringsliv-och-...
Med vänlig hälsning,
Public Insight
-------------------------------------------------------------------
Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #831 e-postadress]
Är [Oskarshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Oskarshamns kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom
detta formulär:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.
Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.oskarshamn.se/
3. http://www.oskarshamn.se/personuppgifter

Ext Upph Inköpscentralen,

1 Attachment

Hej,

 

Här kommer handlingen enligt begäran.

 

Med vänlig hälsning

Carina Ericsson

Upphandlare

 

Från: Servicecenter <[e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 12:22
Till: Sofia Larsson <[e-postadress]>; Ext Upph
Inköpscentralen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan
Oskarshamn [2021SC59020]

 

Från: Public Insight <[1][Registrators #831 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 12:17
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Oskarshamns kommun
<[2][Oskarshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan Oskarshamn

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut
enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1)
[3]https://www.vastervik.se/Naringsliv-och-...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[4][Registrators #831 e-postadress]

Är [5][Oskarshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Oskarshamns kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom
detta formulär:
[6]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[7]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Västerviks kommun hanterar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se https://www.vastervik.se/hantering-perso...

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #831 e-postadress]
2. mailto:[Oskarshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.vastervik.se/Naringsliv-och-...
4. mailto:[Registrators #831 e-postadress]
5. mailto:[Oskarshamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://handlingar.se/sv/change_request/...
7. https://handlingar.se/sv/help/officers