Upphandlingsplan Nyköping

PublicInsight made this Freedom of Information request to Nyköping Municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Nyköping Municipality did not have the information requested.

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) https://nykoping.se/naringsliv--arbete/u...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Upphandling, Nyköping Municipality

Hej,

Jag kommer att hantera denna begäran men jag behöver lite mer info för att förstå helt vad det är som efterfrågas.
I Nyköpings kommun skickas en initiering på ny upphandling från verksamheterna till oss på Inköps- och upphandlingsenheten. Vi har ingen upphandlingsplan kopplad till en investeringsplan eller liknande, är det en sån ni efterfrågar eller något annat?

Återkoppla gärna så ska jag se vad jag kan få fram.

Vänliga hälsningar
Hannah Walther 

Upphandlingsadministratör | Inköp- och upphandlingsenheten
Nyköpings kommun | 611 83 Nyköping
vxl 0155-24 80 00 | direkt 0155-45 73 85
[e-postadress]
www.nykoping.se | facebook.com/nykopingskommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nyköpings Kommun <[Nyköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 13 september 2021 11:52
Till: Upphandling <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan Nyköping

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #810 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 11:50
Till: Nyköpings Kommun <[Nyköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan Nyköping

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) https://nykoping.se/naringsliv--arbete/u...

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #810 e-postadress]

Är [Nyköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Nyköpings kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------