Upphandlingsplan Arbetsförmedlingen

Public Insight made this Freedom of Information request to Employment Service

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) https://arbetsformedlingen.se/download/1...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Registrator, Employment Service

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det
för vidare handläggning.

 

Vänliga hälsningar,

 

Huvudregistraturen

Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm

[1]www.arbetsformedlingen.se

The Registry has received your e-mail and will distribute it for further
processing.

 

Best regards,

 

The Registry

The Swedish Public Employment Service

SE-113 99 Stockholm

[2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Ala Alhassani Stäck, Employment Service

Hej,

Här har ni alla våra pågående och planerade upphandlingar.
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for...

Återkom om ni vill ha frågor om specifika upphandlingar.

Med vänlig hälsning

Ala Alhassani Stäck

Sektionschef, arbetsmarknadstjänster
Arbetsförmedlingen | Inköpsavdelningen
171 54 Solna | Besök: Elektrogatan 4
Telefon: 0104865764 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: Ala.Alhassani Stäck@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #798 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 11:24
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan Arbetsförmedlingen

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) https://arbetsformedlingen.se/download/1...

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #798 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------