Upphandlingsplan

PublicInsight made this Freedom of Information request to University of Umeå as part of a batch sent to 11 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

University of Umeå did not have the information requested.

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Irina Geibrink, University of Umeå

Hej,
vi har inget dokument som innehåller en upphandlingsplan varken i papper eller fil.
Vi kan därför inte lämna ut en sådan handling.

Med vänliga hälsningar/ Kindly regards
Irina

Irina Bergendorff Geibrink
Verksamhetsområdesansvarig upphandlare/Procurement Manager
Universitetsledningens kansli
Umeå universitet / Umeå University
SE-901 87 Umeå, Sweden
+46 (0)90-786 73 44 / +46 (0)72-705 89 22
www.umu.se
Köp av varor och tjänster? https://www.aurora.umu.se/stod-och-servi...

När du skickar e-post till Umeå universitet innebär det att universitetet behandlar dina personuppgifter.
Läs mer här: umu.se/gdpr

By sending an email to Umeå University, the University will need to process your personal data.
For more information, please read: umu.se/en/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #720 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 10:22
Till: Registrator Umeå universitet <[UMU e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #720 e-postadress]

Är [UMU e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Umeå Universitet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------