Upphandlingsplan

PublicInsight made this Freedom of Information request to Karlskrona municipality as part of a batch sent to 11 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Karlskrona Kommun, Karlskrona municipality

Hej

Ditt mejl är vidarebefordrat till Upphandlingsenheten för besvarande.

Med vänlig hälsning

Jeanette Lindskog
Registrator / Kommunledningsförvaltningen
0455-30 30 39

www.karlskrona.se
www.facebook.com/karlskronakommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #704 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 10:06
Till: Karlskrona Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

VARNING: Detta meddelande kommer utifrån och inte från någon inom Karlskrona kommun. Klicka inte på några länkar eller öppna några bifogade filer om du inte känner igen avsändaren eller vet att innehållet är säkert.

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #704 e-postadress]

Är [Karlskrona kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Karlskrona kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://eur04.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur04.safelinks.protection.outlo...

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Mikael Augustsson, Karlskrona municipality

Hej
Efterfrågad handling finns på vår externwebb www.karlskrona.se/upphandling

Med vänliga hälsningar

Mikael Augustsson,
Upphandlingschef

Tel. 0455-30 40 68
[e-postadress]

Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen, upphandlingsenheten
Östra Köpmansgatan 1A
371 83 Karlskrona
www.karlskrona.se
www.facebook.com/karlskronakommun​

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Madeleine Olsson <[e-postadress]> För Upphandlingsenheten
Skickat: den 10 september 2021 11:07
Till: Mikael Augustsson <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jeanette Lindskog <[e-postadress]> För Karlskrona Kommun
Skickat: den 10 september 2021 11:04
Till: Upphandlingsenheten <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #704 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 10:06
Till: Karlskrona Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

VARNING: Detta meddelande kommer utifrån och inte från någon inom Karlskrona kommun. Klicka inte på några länkar eller öppna några bifogade filer om du inte känner igen avsändaren eller vet att innehållet är säkert.

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #704 e-postadress]

Är [Karlskrona kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Karlskrona kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://eur04.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur04.safelinks.protection.outlo...

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------