Upphandlingsplan

PublicInsight made this Freedom of Information request to Statistics Sweden as part of a batch sent to 7 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, en upphandlingplan är vanligtvis ett dokument med planerade / önskade upphandlingar för en offentlig verksamhet under ett eller flera år.
Finns upphandlingsplanen publicerad på er webbplats, så räcker det med en länk dit.

Tack på förhand!
Elenor

Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se
 
Kontakta gärna oss
Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se
070 970 31 08

Statistics Sweden

Hej
Vi bekräftar att vi har mottagit din begäran om allmän handling och behandlar ärendet skyndsamt.
Vänliga hälsningar
Registrator

SCB, statistikmyndigheten
701 89, Örebro
010-479 40 60

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #1160 e-postadress]>
Skickat: den 22 oktober 2021 11:14
Till: *Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, en upphandlingplan är vanligtvis ett dokument med planerade / önskade upphandlingar för en offentlig verksamhet under ett eller flera år.

Finns upphandlingsplanen publicerad på er webbplats, så räcker det med en länk dit.

Tack på förhand!

Elenor

Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se

 

Kontakta gärna oss

Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se

070 970 31 08

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1160 e-postadress]

Är [SCB e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statistiska Centralbyrån? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Statistics Sweden

1 Attachment

Hej,

Här kommer begärd handling. Plan för upphandlingar under 2022 pågår.

Med vänliga hälsningar
_____

Karin Sandberg

Upphandlingsansvarig
ML/VS/SOL
SCB, statistikmyndigheten

Klostergatan 23, Örebro
010-479 58 12 | 072-084 58 12
scb.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #1160 e-postadress]>
Skickat: den 22 oktober 2021 11:14
Till: *Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, en upphandlingplan är vanligtvis ett dokument med planerade / önskade upphandlingar för en offentlig verksamhet under ett eller flera år.

Finns upphandlingsplanen publicerad på er webbplats, så räcker det med en länk dit.

Tack på förhand!

Elenor

Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se

 

Kontakta gärna oss

Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se

070 970 31 08

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1160 e-postadress]

Är [SCB e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statistiska Centralbyrån? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------