Upphandlingsplan

PublicInsight made this Freedom of Information request to Lunds University as part of a batch sent to 11 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Lunds University did not have the information requested.

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Registrator, LU, Lunds University

Hej!

Vi har tagit emot er begäran och vidarebefordrat den för handläggning.

Med vänlig hälsning
Tina Davidsson

Registraturen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
E-post: [e-postadress]
Telefon: 046-222 71 40

När du skickar e-post till Lunds universitet behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Lunds universitets webbplats; https://www.lu.se/start/behandling-av-pe...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #694 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 09:55
Till: Registrator, LU <[LU e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #694 e-postadress]

Är [LU e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Lunds Universitet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Måns Weimarck,

Hej!

Tyvärr saknar Lunds universitet en upphandlingsplan. Detta utifrån min tolkning av ordet att det t ex skulle kunna vara en lista över de upphandlingar som vi planerar påbörja under 2022. Återkom gärna om ni har frågor.

Måns Weimarck
Upphandlingschef

Lunds universitet
Sektionen ekonomi
Box 117, 221 00 Lund
Besöksadress: Sandgatan 5

Telefon: 046-222 03 48
Mobil: 0720-85 28 75
www.lu.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #694 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 09:55
Till: Registrator, LU <[LU e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #694 e-postadress]

Är [LU e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Lunds Universitet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------