Upphandlingsplan

PublicInsight made this Freedom of Information request to Norrtälje municipality as part of a batch sent to 10 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Norrtälje municipality did not have the information requested.

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Norrtälje Kommun, Norrtälje municipality

Hej!

Tack för ditt mejl!

Vi har mottagit ditt ärende och kommer att behandla det inom kort
Återkoppling sker normalt inom två arbetsdagar.

Svara på detta mejl om du har ytterligare frågor eller vill komplettera i
detta ärende, KC193188

Din rubrik på ärendet:
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter
Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14

Telefon: 0176-710 00
E-post: [1][Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Hemsida: [2]norrtalje.se

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.
Läs mer om vad det innebär på [3]norrtalje.se/personuppgifter

References

Visible links
1. mailto:[Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.norrtalje.se/
3. file:///tmp/www.norrtalje.se/personuppgifter

Kontaktcenter, Norrtälje municipality

 

Hej 

Ditt ärende har vidarebefordrats till Registraturenför hantering.
Normal återkoppling kommer att ske inom två arbetsdagar.

Ditt ärende:
Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller
word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #678 e-postadress]

Är [Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Norrtälje kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom
detta formulär:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
 

Med vänlig hälsning

Calmar
Kontaktcenter

Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14
Telefon: 0176-710 00
[1][Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.norrtalje.se

Om du har ytterligare frågor i detta ärende, vänligen uppge ärendenummer
KC193188 i kontakten med oss.

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.
Läs mer om vad det innebär på [3]norrtalje.se/personuppgifter

 

References

Visible links
1. mailto:%20[Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. file:///C:/Users/88vika18/Desktop/Flexite%20e-postmallar/KC%20-%20extern%20epostmottagare/KC%20-%20extern%20epostmottagare/www.norrtalje.se
3. file:///C:/Users/88vika18/Desktop/KC%20-%20Autsovar/KC%20-%20Autsovar.20210111,/KC%20-%20Förnamn/KC%20-%20Förnamn/www.norrtalje.se/personuppgifter

Upphandling, Norrtälje municipality

Hej,

 

I den mån upphandlingarna är offentligt planerade dyker de upp här:

 

[1]e-Avrop - Norrtälje kommun

 

I övrigt finns det inget upprättat dokument som utgör någon
upphandlingsplan.

 

Vänliga hälsningar,

/Krister

 

Krister Persson
T.f. Upphandlingschef

Kommunstyrelsekontoret

 

Norrtälje kommun

Box 800, 761 28 Norrtälje

Besök: Estunavägen 14

 

Tel direkt: 0176-28 42 21

 

[2]www.norrtalje.se

 

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.

Läs mer om vad det innebär på norrtalje.se/personuppgifter

 

 

 

Från: Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 15:59
Till: Upphandling <[e-postadress]>
Ämne: VB: #norrtaljekc:193188# Ärende från Kontaktcenter Norrtälje Kommun
Prioritet: Hög

 

Hej!

 

En begäran till er, se nedan. Hoppas ni förstår vad som menas med en
upphandlingsplan?

Begäran är diarieförd (KS 2021-1700) så vi vill ha återkoppling/kopia på
utskick för diarieföring och avslut av ärende.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Pernilla Rudtorp

Registrator

Kommunstyrelsekontoret / Norrtälje vatten och avfall AB

 

Norrtälje kommun

Box 800, 761 28 Norrtälje

Besök: Estunavägen 14

 

0176-714 56

073-962 36 34

 

[3]www.norrtalje.se

 

 

När du kommunicerar med Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar dina
personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer om vad det innebär på
norrtalje.se/personuppgifter

 

 

 

Från: Kontaktcenter <[4][Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 10 september 2021 11:29
Till: Kommunstyrelsen <[5][e-postadress]>
Ämne: #norrtaljekc:193188# Ärende från Kontaktcenter Norrtälje Kommun

 

Ärendenummer: KC193188
Rubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Ärendebeskrivning:
Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller
word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[6][Registrators #678 e-postadress]

Är [7][Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Norrtälje kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom
detta formulär:
[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Förvaltning/Avdelning: Kontaktcenter
Område: Registratur

Invånaren önskar återkoppling på följande sätt: E-post

Inkom den: 2021-09-10 09:50:14
Adress för åtgärd:
Fastighetsbeteckning:
Personnummer:
Namn: Foi+request-678-587f1d96
Telefon:
Epost: [10][Registrators #678 e-postadress]
Adress:
Diarienummer:
Intern anteckning:

Med vänlig hälsning

Calmar
Kontaktcenter

Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14
Telefon: 0176-710 00
[11][Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[12]www.norrtalje.se

References

Visible links
1. https://www.e-avrop.com/norrtalje/e-Upph...
2. https://www.norrtalje.se/
3. http://www.norrtalje.se/
4. mailto:[Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[Registrators #678 e-postadress]
7. mailto:[Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers
10. mailto:[Registrators #678 e-postadress]
11. mailto:%20[Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
12. file:///C:/Users/88vika18/Desktop/Flexite%20e-postmallar/KC%20-%20extern%20epostmottagare/KC%20-%20extern%20epostmottagare/www.norrtalje.se