Upphandlingsplan

PublicInsight made this Freedom of Information request to Swedish Fortifications Agency as part of a batch sent to 10 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Lindholm, Annika, Swedish Fortifications Agency

Härmed bekräftas er begäran om kopia på allmän handling.

 

Ni har begärt ut kopia på upphandlingsplan.

 

På Fortifikationsverket’s webbplats finns under rubrik Upphandling hittar
du information om aktuella upphandlingar.

[1]www.fortifikationsverket.se

 

 

Där kan man söka fram och sortera planerade upphandlingar framåt i tiden.

 

Där kan du läsa mer om vilka projekt som pågår.

 

Hoppas ovan har gett svar på din fråga.

 

Med vänlig hälsning
Annika Lindholm
Upphandlingskoordinator

════════════════════════════════════════════════════════════════

Direkt: 010-44 44 993 | Mobil: 076-12 80 393 
[e-postadress]
Post: Fortifikationsverket •    631 89  Eskilstuna
Växel: 010-44 44 000
[2]www.fortifikationsverket.se

════════════════════════════════════════════════════════════════

En säker värd för en säkrare värld 
Vi värnar om personlig integritet. Vi strävar efter att alltid skydda
personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler, läs
mer på [3]http://www.fortv.se/personuppgifter  

 

 

References

Visible links
1. http://www.fortifikationsverket.se/
2. file:///tmp/www.fortifikationsverket.se
3. http://www.fortv.se/personuppgifter