Upphandlingsplan

PublicInsight made this Freedom of Information request to Västtrafik AB as part of a batch sent to 18 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Jag vill begära ut enligt offentlighetsprinicpen er upphandlingsplan eller kommande/planerade upphandlingar, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Registrator VTM, Västtrafik AB

2 Attachments

Hej,

 

Härmed bekräftas att Västtrafik AB har tagit emot er begäran om att ta del
av Västtrafik ABs upphandlingsplan.

 

Önskar ni få ta del av Västtrafiks upphandlingsplan eller
kommande/planerade upphandlingar för både trafikupphandlingar och
trafiknära tjänster eller är det inom ett specifikt segment som ni önskar
få informationen?

 

Trafikupphandlingar omfattar trafikslagen buss- båt- och tågupphandlingar
övriga trafiknära tjänster är alla övriga upphandlingar.

 

Med vänlig hälsning

—————————————————

Stina Wärmedal

Dokumentcontroller

 

Västtrafik AB / Box 123 / 541 23 Skövde

Besök: Stationsg 3 / Skövde

Vxl. 010-434 52 00 / Fax. 010-173 01 23

Styrelsens säte. Skövde / Org.nr. 556558-5873

[1]www.vasttrafik.se

[2]facebook.com\vasttrafik

 

         

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #896 e-postadress]>
Skickat: den 17 september 2021 17:33
Till: Vasttrafik <[Västtrafik AB e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

 

 

Detta mejl är skickat från en extern e-postadress. Vänligen klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

 

Hej!

 

Jag vill begära ut enligt offentlighetsprinicpen er upphandlingsplan eller
kommande/planerade upphandlingar, gärna i format som excel eller word.

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Tack på förhand!

 

Med vänlig hälsning,

Public Insight

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[3][Registrators #896 e-postadress]

 

Är [4][Västtrafik AB e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Västtrafik AB? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:

[5]https://urldefense.com/v3/__https://hand...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[6]https://urldefense.com/v3/__https://hand...

 

Vänligen notera att i vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och
svar att försenas.

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.vasttrafik.se
2. file:///tmp/facebook.com/vasttrafik
3. mailto:[Registrators #896 e-postadress]
4. mailto:[Västtrafik AB e-postadress för begäran om allmän handling]
5. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...
6. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...

Hej!

Jag tar gärna del av både upphandlingsplan och
kommande/planerade upphandlingar. Inget specifikt segment.

Med vänliga hälsningar,

PublicInsight

Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se

Kontakta gärna oss
Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se
[email address]
070 970 31 08

Fredrik Tamm, vd för PublicInsight AB
[email address]
070-712 43 57

Registrator VTM, Västtrafik AB

3 Attachments

Hej,

 

Ni har hos Västtrafik AB begärt att få ta del av Västtrafiks
upphandlingsplan.

 

Till detta mail bifogas Västtrafiks upphandlingsplan för 2021-2022.

 

Med vänlig hälsning

—————————————————

Stina Wärmedal

Dokumentcontroller

 

Västtrafik AB / Box 123 / 541 23 Skövde

Besök: Stationsg 3 / Skövde

Vxl. 010-434 52 00 / Fax. 010-173 01 23

Styrelsens säte. Skövde / Org.nr. 556558-5873

[1]www.vasttrafik.se

[2]facebook.com\vasttrafik

 

         

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #896 e-postadress]>
Skickat: den 8 oktober 2021 09:32
Till: Registrator VTM <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

 

 

Detta mejl är skickat från en extern e-postadress. Vänligen klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

 

Hej!

 

Jag tar gärna del av både upphandlingsplan och kommande/planerade
upphandlingar. Inget specifikt segment.

 

Med vänliga hälsningar,

 

PublicInsight

 

Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se

 

Kontakta gärna oss

Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se
[3][e-postadress]

070 970 31 08

 

Fredrik Tamm, vd för PublicInsight AB

[4][e-postadress]

070-712 43 57

 

show quoted sections