Upphandlingsplan

PublicInsight made this Freedom of Information request to Halmstads Energi och Miljö AB as part of a batch sent to 18 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Jag vill begära ut enligt offentlighetsprinicpen er upphandlingsplan eller kommande/planerade upphandlingar, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Info HEM, Halmstads Energi och Miljö AB

Hej!

HEM AB har tagit emot er begäran.
Ärendet kommer att behandlas skyndsamt.
Kostnad: 3 kr/kopia (överstigande 10 kopior) kommer att debiteras vid utskick av papperskopior, mejlkopior är avgiftsfria.

Med vänlig hälsning

Ulrica Carlsson
Dokumentcontroller

Halmstads Energi och Miljö AB
Box 31, 301 02 Halmstad
Tel 035-190 190
www.hem.se

Direkt 035-191 682
Mobil 076-495 08 42
E-mail [e-postadress]
www.facebook.com/hem.halmstad

Halmstads Energi och Miljö är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.
Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar du information på https://www.hem.se/om-oss/dina-personupp...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #886 e-postadress]>
Skickat: den 17 september 2021 15:00
Till: Info HEM <[Halmstads Energi och Miljö AB e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut enligt offentlighetsprinicpen er upphandlingsplan eller kommande/planerade upphandlingar, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #886 e-postadress]

Är [Halmstads Energi och Miljö AB e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Halmstads Energi och Miljö AB? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur01.safelinks.protection.outlo...

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

HEM Upphandling, Halmstads Energi och Miljö AB

1 Attachment

Hej,

Tack för er begäran.

Bifogar här förteckning över aktuella planerade upphandlingar.

Återkom om ni har några frågor eller funderingar.

Vänligen,

Josefin Hägg
Upphandlare

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Info HEM <[Halmstads Energi och Miljö AB e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 20 september 2021 08:40
Till: Public Insight <[Registrators #886 e-postadress]>
Kopia: HEM Upphandling <[e-postadress]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

HEM AB har tagit emot er begäran.
Ärendet kommer att behandlas skyndsamt.
Kostnad: 3 kr/kopia (överstigande 10 kopior) kommer att debiteras vid utskick av papperskopior, mejlkopior är avgiftsfria.

Med vänlig hälsning

Ulrica Carlsson
Dokumentcontroller

Halmstads Energi och Miljö AB
Box 31, 301 02 Halmstad
Tel 035-190 190
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Direkt 035-191 682
Mobil 076-495 08 42
E-mail [e-postadress]
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Halmstads Energi och Miljö är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.
Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar du information på https://eur01.safelinks.protection.outlo...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #886 e-postadress]>
Skickat: den 17 september 2021 15:00
Till: Info HEM <[Halmstads Energi och Miljö AB e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut enligt offentlighetsprinicpen er upphandlingsplan eller kommande/planerade upphandlingar, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #886 e-postadress]

Är [Halmstads Energi och Miljö AB e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Halmstads Energi och Miljö AB? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur01.safelinks.protection.outlo...

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------