Upphandlingsplan

PublicInsight made this Freedom of Information request to Folktandvården Stockholms län AB as part of a batch sent to 18 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Folktandvården Stockholms län AB did not have the information requested.

Hej!

Jag vill begära ut enligt offentlighetsprinicpen er upphandlingsplan eller kommande/planerade upphandlingar, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

FTV Funk Registrator, Folktandvården Stockholms län AB

Hej!

Vi har mottagit din begäran och kommer att behandla den skyndsamt.

Med vänlig hälsning

Maria Litton Arkivarie och registrator

Folktandvården Stockholms län AB
Huvudkontoret, Ekonomiavdelningen
Magnus Ladulåsgatan 65, Box 6420, 113 82 STOCKHOLM
Teams | Telefon 08-123 166 30 | SMS 072-582 23 30
[e-postadress] | www.folktandvardenstockholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #881 e-postadress]>
Skickat: den 17 september 2021 14:40
Till: FTV Funk Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut enligt offentlighetsprinicpen er upphandlingsplan eller kommande/planerade upphandlingar, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #881 e-postadress]

Är [Folktandvården Stockholms län AB e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Folktandvården Stockholms län AB? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Ida Herbertson, Folktandvården Stockholms län AB

Hej!
Tack för ert mail och visat intresse för Folktandvårdens upphandlingar. Offentlighetsprincipen gäller för allmänna handlingar. En handling som skapats hos myndigheten blir allmän först när arbetet är avslutat. Folktandvården har i dagsläget ingen upphandlingsplan utan det är ett pågående arbete, därav har vi ingen upphandlingsplan som kan lämnas ut till er. Folktandvårdens upphandlingar publiceras offentligt genom Mercell Tendsign. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och lämna svar i upphandlingar. För mer information kontakta Mercell TendSign.

Med vänlig hälsning
Ida Herbertson Upphandlare


Folktandvården Stockholms län AB
Huvudkontoret, Ekonomiavdelningen
Magnus Ladulåsgatan 65, Box 6420, 113 82 STOCKHOLM
Teams | Telefon 08-123 166 78 | SMS 072-582 23 78
[e-postadress] | www.folktandvardenstockholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: FTV Funk Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 17 september 2021 18:26
Till: Public Insight <[Registrators #881 e-postadress]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Vi har mottagit din begäran och kommer att behandla den skyndsamt.

Med vänlig hälsning

Maria Litton Arkivarie och registrator

Folktandvården Stockholms län AB
Huvudkontoret, Ekonomiavdelningen
Magnus Ladulåsgatan 65, Box 6420, 113 82 STOCKHOLM Teams | Telefon 08-123 166 30 | SMS 072-582 23 30 [e-postadress] | www.folktandvardenstockholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #881 e-postadress]>
Skickat: den 17 september 2021 14:40
Till: FTV Funk Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut enligt offentlighetsprinicpen er upphandlingsplan eller kommande/planerade upphandlingar, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #881 e-postadress]

Är [Folktandvården Stockholms län AB e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Folktandvården Stockholms län AB? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------