Upphandlingsplan

PublicInsight made this Freedom of Information request to Örebrobostäder Aktiebolag as part of a batch sent to 17 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Hej!

Jag vill begära ut enligt offentlighetsprincipen er upphandlingsplan eller planerade/kommande upphandlingar gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Upphandling, Örebrobostäder Aktiebolag

1 Attachment

Hej,
Tack för ert mejl!

ÖrebroBostäder AB har tagit emot er begäran om allmän handling avseende ÖrebroBostäder ABs "upphandlingsplan eller planerade/kommande upphandlingar".

Då en begäran om allmän handling eventuellt kan vara förenad med en avgift behöver vi ha ert bekräftande av nedanstående punkter. För gällande avgifter, se bifogad prislista.

Bekräfta via svar på detta mejl:

Om er begäran om handlingar enligt ovan kvarstår eller om begäran återtas.

Om begäran kvarstår:

1. Att ni accepterar eventuell kostnad enligt ovan.
2. Eventuell ny begränsning av begäran.
3. Adress för eventuell faktura (mejladress/postadress).
4. Märkning/referens på eventuell faktura.
5. Hur ni önskar handlingarna levererade (mejladress/postadress).

Om inte bekräftelse inkommer via svar på detta mejl inom 14 dagar, kommer ÖrebroBostäder AB att bortse från denna begäran om allmänna handlingar.

Med vänlig hälsning

Kristin Batan
Upphandlingskoordinator
ÖrebroBostäder AB
 
Fredsgatan 20 A
Box 8033
700 08 Örebro
 
019-19 42 00
 
[Örebrobostäder Aktiebolag e-postadress för begäran om allmän handling] 
www.obo.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #877 e-postadress]>
Skickat: den 17 september 2021 14:26
Till: Kundcenter ÖBO <[Örebrobostäder Aktiebolag e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!Jag vill begära ut enligt offentlighetsprincipen er upphandlingsplan eller planerade/kommande upphandlingar gärna i format som excel eller word.Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.Tack på förhand!Med vänlig hälsning,Public Insight-------------------------------------------------------------------Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:[Registrators #877 e-postadress]Är [Örebrobostäder Aktiebolag e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Örebrobostäder Aktiebolag? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:https://clicktime.symantec.com/3Ts4Rgt3i... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://clicktime.symantec.com/3F9vu2ML4... vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________