Upphandlingsplan

PublicInsight made this Freedom of Information request to Östhammar municipality as part of a batch sent to 16 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Upphandling, Östhammar municipality

2 Attachments

Hej,

 

Bifogat finns en förteckning över de avtal som löper ut inom 12 månader.
För vissa avtal finns förlängningsoption. Det finns inga garantier att nya
upphandlingar kommer att göras när avtalen löper ut.

 

Med vänlig hälsning,
Tobias Rudolphson
Upphandlingschef
------------------------------------------
Östhammars kommun

Upphandling

Sektor Verksamhetsstöd
Telefon: 0173-860 00

Direkt: 0173-862 41

Besöksadress: Stångörsgatan 10

Postadress: Box 66, 742 21 Östhammar

[1][e-postadress]

[2]www.osthammar.se

 

[3]https://ines.osthammar.se/globalassets/l...

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommunen <[e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 16:04
Till: Upphandling <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Public Insight <[4][Registrators #773 e-postadress]>

Skickat: den 10 september 2021 11:19

Till: Kommunen <[5][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

 

Hej!

 

 

 

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller
word.

 

 

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Tack på förhand!

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Public Insight

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[6][Registrators #773 e-postadress]

 

 

 

Är [7][Östhammars kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Östhammars kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom
detta formulär:

 

[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

OBS:Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka
inte på länkar eller öppna bifogade filer om du inte känner igen
avsändaren och vet att innehållet är säkert. Är du osäker så kontaktar du
IT-support.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.osthammar.se/
4. mailto:[Registrators #773 e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[Registrators #773 e-postadress]
7. mailto:[Östhammars kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers