Upphandlingsplan

PublicInsight made this Freedom of Information request to Swedish Customs as part of a batch sent to 12 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Swedish Customs did not have the information requested.

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

tullverket, Swedish Customs

1 Attachment

Tack för din e-post!

 

Detta är ett automatiskt svar.

 

Tullverket har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post
under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om ditt meddelande
föranleder ett svar besvarar vi ditt ärende så snart som möjligt.
Svarstiden kan variera beroende på vad saken gäller.

 

I princip blir all post som inkommer till Tullverket allmän handling. Det
innebär att ditt meddelande kan komma att lämnas ut till allmänheten.

 

Behandling av personuppgifter

Tullverket kommer att behandla dina personuppgifter för att hantera, och
vid behov, besvara ditt meddelande.

 

Tullverket är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med
inkommande post. Personuppgiftsansvarig hos Tullverket kan kontaktas via
[Tullverket e-postadress för begäran om allmän handling] eller tel. 0771-520 520 och dataskyddsombudet nås
via [e-postadress]

 

Mer information om hur Tullverket behandlar personuppgifter finns på
www.tullverket.se

 

Thank you for your email!

 

This is an automatically generated reply.

 

Tullverket has received your message. We read incoming emails during
office hours every day, Monday to Friday, apart from public holidays. If
we need to answer your message, we will do so as soon as possible. How
soon we can reply will vary depending on the matter in question.

 

In principle, all forms of incoming post to Tullverket are public
documents. This means your message may be made accessible to the general
public.

 

Handling of personal data

Tullverket will process your personal data in order to handle and, if
necessary, answer your message.

 

Tullverket is responsible for the processing of personal data in
conjunction with incoming mail. The person in charge of personal data at
Tullverket can be contacted via [Tullverket e-postadress för begäran om allmän handling] or tel. 0771-520
520 and the data protection officer can be contacted via
[e-postadress].

 

More information about how Tullverket processes personal data is available
at www.tullverket.se.

 

 

[1]logo-e-post

 

Enheten för diarium och arkiv

Rättsavdelningen

 

Postadress: Box 12854, 112 98 Stockholm

Besöksadress: Tegeluddsvägen 21 Stockholm

Växel: 0771-520 520

Mail: [2][Tullverket e-postadress för begäran om allmän handling]

www.tullverket.se

 

Besök oss på tullverket.se (www.tullverket.se) och följ oss
på [3]Twitter, [4]Facebook och [5]Linkedin.

 

References

Visible links
2. mailto:[Tullverket e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://twitter.com/tull_media
4. https://www.facebook.com/tullverket
5. https://www.linkedin.com/company/tullver...

Hej!

Har ni fått min fråga?

Med vänlig hälsning,

PublicInsight

Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se

Kontakta gärna oss
Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se
[email address]
070 970 31 08

Fredrik Tamm, vd för PublicInsight AB
[email address]
070-712 43 57

tullverket, Swedish Customs

1 Attachment

Tack för din e-post!

 

Detta är ett automatiskt svar.

 

Tullverket har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post
under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om ditt meddelande
föranleder ett svar besvarar vi ditt ärende så snart som möjligt.
Svarstiden kan variera beroende på vad saken gäller.

 

I princip blir all post som inkommer till Tullverket allmän handling. Det
innebär att ditt meddelande kan komma att lämnas ut till allmänheten.

 

Behandling av personuppgifter

Tullverket kommer att behandla dina personuppgifter för att hantera, och
vid behov, besvara ditt meddelande.

 

Tullverket är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med
inkommande post. Personuppgiftsansvarig hos Tullverket kan kontaktas via
[Tullverket e-postadress för begäran om allmän handling] eller tel. 0771-520 520 och dataskyddsombudet nås
via [e-postadress]

 

Mer information om hur Tullverket behandlar personuppgifter finns på
www.tullverket.se

 

Thank you for your email!

 

This is an automatically generated reply.

 

Tullverket has received your message. We read incoming emails during
office hours every day, Monday to Friday, apart from public holidays. If
we need to answer your message, we will do so as soon as possible. How
soon we can reply will vary depending on the matter in question.

 

In principle, all forms of incoming post to Tullverket are public
documents. This means your message may be made accessible to the general
public.

 

Handling of personal data

Tullverket will process your personal data in order to handle and, if
necessary, answer your message.

 

Tullverket is responsible for the processing of personal data in
conjunction with incoming mail. The person in charge of personal data at
Tullverket can be contacted via [Tullverket e-postadress för begäran om allmän handling] or tel. 0771-520
520 and the data protection officer can be contacted via
[e-postadress].

 

More information about how Tullverket processes personal data is available
at www.tullverket.se.

 

 

[1]logo-e-post

 

Enheten för diarium och arkiv

Rättsavdelningen

 

Postadress: Box 12854, 112 98 Stockholm

Besöksadress: Tegeluddsvägen 21 Stockholm

Växel: 0771-520 520

Mail: [2][Tullverket e-postadress för begäran om allmän handling]

www.tullverket.se

 

Besök oss på tullverket.se (www.tullverket.se) och följ oss
på [3]Twitter, [4]Facebook och [5]Linkedin.

 

References

Visible links
2. mailto:[Tullverket e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://twitter.com/tull_media
4. https://www.facebook.com/tullverket
5. https://www.linkedin.com/company/tullver...

Haag Wirsén Louise AL, Swedish Customs

Hej!

Det finns ännu ingen fastställd upphandlingsplan att lämna ut.
Tullverket annonserar upphandlingarna i Upphandlingssystemet TendSign.

Med vänlig hälsning

Louise Haag Wirsén
Nationell chef
Upphandlingsenheten
Administrationsavdelningen
Besöksadress: Tegeluddsvägen 21
Box 12854, 112 98 Stockholm
Tel: 08-405 02 14
[mobilnummer]-424 89 58
[e-postadress]

Besök oss på tullverket.se och följ oss på Twitter, Facebook och LinkedIn.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #757 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 11:03
Till: tullverket <[Tullverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [Extern] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

EXTERN AVSÄNDARE: Klicka inte på länkar eller bifogade filer i meddelandet om du inte säkerställt avsändarens riktighet och litar på att innehållet är säkert.

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #757 e-postadress]

Är [Tullverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Tullverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------