Upphandlingsplan

PublicInsight made this Freedom of Information request to Staffanstorps municipality as part of a batch sent to 12 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Kommunen Staffanstorp, Staffanstorps municipality

Hej!

Tack för ditt mail. Vidarebefordrar det till Erik Odsell, upphandlingscontroller, för hantering.

Med vänlig hälsning

Linda Johansson Baas
Samhällsvägledare
Medborgarkontoret
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp
046-25 11 10
[e-postadress]
www.staffanstorp.se
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #754 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 10:59
Till: Kommunen Staffanstorp <[Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #754 e-postadress]

Är [Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Staffanstorps kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Erik Odsell, Staffanstorps municipality

Hej!

Jag avslutar min anställning i Staffanstorps kommun idag (10/9) innebärande att jag tyvärr inte kommer att kunna hantera er begäran. Min efterträdare Christian Olsson är på plats den 11 oktober. Under mellantiden får frågor ställas till min chef, biträdande kommundirektör Cecilia Jansson.

Bästa hälsningar

Erik Odsell
Upphandlingscontroller, jurist
Kommunstyrelseförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp
046-25 12 02
SMS: 0709-451130
[e-postadress]
www.staffanstorp.se
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommunen Staffanstorp <[Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 10 september 2021 13:01
Till: Public Insight <[Registrators #754 e-postadress]>
Kopia: Erik Odsell <[e-postadress]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Tack för ditt mail. Vidarebefordrar det till Erik Odsell, upphandlingscontroller, för hantering.

Med vänlig hälsning

Linda Johansson Baas
Samhällsvägledare
Medborgarkontoret
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp
046-25 11 10
[e-postadress]
www.staffanstorp.se
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #754 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 10:59
Till: Kommunen Staffanstorp <[Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #754 e-postadress]

Är [Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Staffanstorps kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hej!

Tack för svar! Har frågan blivit vidarebefordrad till biträdande kommundirektör?

Med vänliga hälsningar,

Public Insight

Kommunen Staffanstorp, Staffanstorps municipality

Hej!

Ja det har blivit vidarebefordrat till biträdande kommundirektören.

Med vänliga hälsningar,

Gustav Söderström
Samhällsvägledare
Medborgarkontoret
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp
046-25 11 10
[e-postadress]
www.staffanstorp.se
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #754 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 13:13
Till: Kommunen Staffanstorp <[Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Tack för svar! Har frågan blivit vidarebefordrad till biträdande kommundirektör?

Med vänliga hälsningar,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #754 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Cecilia Jansson, Staffanstorps municipality

1 Attachment

Hej

Bifogat finner du stadsbyggnadsnämndens senaste upphandlingsplan. Jag återkommer inom kort med övriga nämnders.

Med vänliga hälsningar
/Cecilia

Cecilia Jansson
Biträdande kommundirektör/ Ekonomichef
Kommunstyrelseförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp
046-25 12 29
[e-postadress]
www.staffanstorp.se

Läs vår broschyr om kommunen här

Information: All e-post som inkommer till myndigheten är allmän handling och kan begäras ut av allmänheten i enlighet med offentlighetsprincipen.

Staffanstorps kommun skickar huvudsakligen inte personuppgifter över e-post då det är förenat med en säkerhetsrisk. Vi gör vårt yttersta för att begränsa risken när vi väl mottagit känsliga personuppgifter över e-post, t.ex. genom att flytta uppgifterna från e-post till en säkrare lagringsyta.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #754 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 10:59
Till: Kommunen Staffanstorp <[Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #754 e-postadress]

Är [Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Staffanstorps kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Cecilia Jansson, Staffanstorps municipality

1 Attachment

Hej

 

Arbetsmarknadsförvaltningen genomför väldigt få upphandlingar på egen
hand, de använder sig i huvudsak av de ramavtal som upphandlas av Skånes
kommuner där de deltar i de upphandlingar som berör dem. I bifogat
dokument finns en plan för dessa under rubriken Bakgrund och omfattning.

De planerar att göra en upphandling gällande tolkservice då de
uppmärksammat att detta inte finns i kommunen. Planerad start är hösten
2021.

 

I övrigt gör de direktupphandling när ett behov uppstår och det inte når
upp till gränsvärdet,

Ett exempel är en digital målstyrningstavla (Mevisio) som de
direktupphandlade 2020.

 

Du har inte med Omsorgsförvaltningen i din förfrågan till övriga
förvaltningschefer. Du kanske har kontaktat dem på annat sätt, jag tänker
bara att jag tror att de har en del upphandlingar och därmed kanske också
en plan för dessa.

 

Jag återkommer med övriga förvaltningars planer i kommande mail

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Cecilia Jansson

Biträdande kommundirektör/ Ekonomichef

Kommunstyrelseförvaltningen

Staffanstorps kommun

245 80 Staffanstorp

046-25 12 29

[1][e-postadress]

[2]www.staffanstorp.se

 

 

Läs vår broschyr om kommunen [3]här

 

Information: All e-post som inkommer till myndigheten är allmän handling
och kan begäras ut av allmänheten i enlighet med offentlighetsprincipen.

Staffanstorps kommun skickar huvudsakligen inte personuppgifter över
e-post då det är förenat med en säkerhetsrisk. Vi gör vårt yttersta för
att begränsa risken när vi väl mottagit känsliga personuppgifter över
e-post, t.ex. genom att flytta uppgifterna från e-post till en säkrare
lagringsyta.

 

[4]Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[5][Registrators #754 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 10:59
Till: Kommunen Staffanstorp <[6][Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller
word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[7][Registrators #754 e-postadress]

Är [8][Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Staffanstorps kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär:

[9]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.staffanstorps/
3. https://staffanstorp.se/wp-content/uploa...
4. https://staffanstorp.se/kommun-och-polit...
5. mailto:[Registrators #754 e-postadress]
6. mailto:[Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[Registrators #754 e-postadress]
8. mailto:[Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. https://handlingar.se/sv/change_request/...
10. https://handlingar.se/sv/help/officers

Cecilia Jansson, Staffanstorps municipality

1 Attachment

Hej

 

Här kommer omsorgsnämndens upphandlingsplan. Då återstår
utbildningsnämndens som kommer inom kort.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Cecilia Jansson

Biträdande kommundirektör/ Ekonomichef

Kommunstyrelseförvaltningen

Staffanstorps kommun

245 80 Staffanstorp

046-25 12 29

[1][e-postadress]

[2]www.staffanstorp.se

 

 

Läs vår broschyr om kommunen [3]här

 

Information: All e-post som inkommer till myndigheten är allmän handling
och kan begäras ut av allmänheten i enlighet med offentlighetsprincipen.

Staffanstorps kommun skickar huvudsakligen inte personuppgifter över
e-post då det är förenat med en säkerhetsrisk. Vi gör vårt yttersta för
att begränsa risken när vi väl mottagit känsliga personuppgifter över
e-post, t.ex. genom att flytta uppgifterna från e-post till en säkrare
lagringsyta.

 

[4]Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[5][Registrators #754 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 10:59
Till: Kommunen Staffanstorp <[6][Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller
word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[7][Registrators #754 e-postadress]

Är [8][Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Staffanstorps kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär:

[9]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.staffanstorps/
3. https://staffanstorp.se/wp-content/uploa...
4. https://staffanstorp.se/kommun-och-polit...
5. mailto:[Registrators #754 e-postadress]
6. mailto:[Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[Registrators #754 e-postadress]
8. mailto:[Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. https://handlingar.se/sv/change_request/...
10. https://handlingar.se/sv/help/officers

Cecilia Jansson, Staffanstorps municipality

1 Attachment

 

Hej

Här kommer utbildningsförvaltningens upphandlingsplan och med denna ska
du nu ha fått samtliga.

Återkom gärna om du har några frågor.

 

Med vänliga hälsningar

 

Cecilia Jansson

Biträdande kommundirektör/ Ekonomichef

Kommunstyrelseförvaltningen

Staffanstorps kommun

245 80 Staffanstorp

046-25 12 29

[1][e-postadress]

[2]www.staffanstorp.se

 

 

Läs vår broschyr om kommunen [3]här

 

Information: All e-post som inkommer till myndigheten är allmän handling
och kan begäras ut av allmänheten i enlighet med offentlighetsprincipen.

Staffanstorps kommun skickar huvudsakligen inte personuppgifter över
e-post då det är förenat med en säkerhetsrisk. Vi gör vårt yttersta för
att begränsa risken när vi väl mottagit känsliga personuppgifter över
e-post, t.ex. genom att flytta uppgifterna från e-post till en säkrare
lagringsyta.

 

[4]Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[5][Registrators #754 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 10:59
Till: Kommunen Staffanstorp <[6][Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller
word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[7][Registrators #754 e-postadress]

Är [8][Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Staffanstorps kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär:

[9]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.staffanstorps/
3. https://staffanstorp.se/wp-content/uploa...
4. https://staffanstorp.se/kommun-och-polit...
5. mailto:[Registrators #754 e-postadress]
6. mailto:[Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[Registrators #754 e-postadress]
8. mailto:[Staffanstorps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. https://handlingar.se/sv/change_request/...
10. https://handlingar.se/sv/help/officers

Hej!

Tack för svaren!

Med vänlig hälsning,

PublicInsight

Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se

Kontakta gärna oss
Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se
[email address]
070 970 31 08

Fredrik Tamm, vd för PublicInsight AB
[email address]
070-712 43 57