Upphandlingsavtal, arbetsbeskrivning med BDX.

Jan Trohedsen made this Freedom of Information request to Luleå municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request is waiting for clarification. If you are Jan Trohedsen, please sign in to send a follow up message.

Till Luleå kommun,
Begäran om allmän handling med arbetsbeskrivning/uppdragsbeskrivning för den del som avser hyresfastighetsförvaltning vintertid.

Om sekretess framkommer vid eventuell sekretess prövning begär jag att få begärd handling utlämnad efter maskning.

Med vänlig hälsning,

Jan Trohedsen

Luleå municipality

1 Attachment

  • Attachment

    Beg ran om allm n handling Upphandlingsavtal arbetsbeskrivning med BDX f r den del som avser hyresfastighetsf rvaltning vi.pdf

    88K Download View as HTML

Hej
Ert ärende mottaget och det handläggs.
Vi informerar om att vi tillämpar avgiftstaxa.
Begäran under 20 sidor är avgiftsfri. Med begäran över 19 sidor följer en
grundavgift på 50:- och en avgift på 5:- per sida.
Det finns alltid möjlighet att avgiftsfritt och på avtalad tid titta på
handlingarna vid Stadshuset, Rådstugatan 11, Luleå.
Vi återkommer till dig med information om eventuellt sidantal och kostnad.
Mvh
Registraturen
Kommunstaben
Luleå Kommun

Luleå municipality

1 Attachment

  • Attachment

    Beg ran om allm n handling Upphandlingsavtal arbetsbeskrivning med BDX f r den del som avser hyresfastighetsf rvaltning vi.pdf

    88K Download View as HTML

God morgon Jan
För att kunna gå vidare med er begäran behöver vi få lite mer info i vad
det är du önskar få ta del av,
Är det manuell snöröjning som menas vid hyresfastighetsförvaltning
vintertid?
Vad menar du med arbetsbeskrivning? Är det kraven i avtalet om efterfrågas
med det?
 
Önskar er en fortsatt trevlig dag
Mvh kommunstabens registratur
Luleå kommun