Uphandlingsplan Gävle

PublicInsight made this Freedom of Information request to Gävle municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) https://www.kommersannons.se/inkopgavleb...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Kundtjänst, Gävle municipality

Hej!

Tack för ditt mail gällande "begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Uphandlingsplan Gävle". Ditt ärende har fått ärendenummer: 2021KC111653
Vi hanterar inkomna ärenden under våra öppettider:

Måndag-Fredag 8-17

Ha en bra dag!

Med vänlig hälsning
Gävle kommuns kundtjänst
Telefon 026-17 80 00

Kommunstyrelsen (e-post), Gävle municipality

Hej!

 

I bifogade länkar nedan återfinns protokollet samt beslutsunderlag i
ärende Inköp- och upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern.

 

Protokoll Kommunfullmäktige 2021-05-10 § 6

[1]https://meetingsplus.gavle.se/committees...

 

 

Beslutsunderlag

[2]https://meetingsplus.gavle.se/committees...

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

Registrator

Styrning och stöd

Kanslienheten

 

Gävle kommun

801 84  GÄVLE

Stadshuset, Drottninggatan 22

Telefon: 026-17 80 00

 

 

 

Från: Kundtjänst <[e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 13:01
Till: Kommunstyrelsen (e-post) <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uphandlingsplan Gävle
[2021KC111653]

 

Hej,

Följande mail har inkommit till Gävle kommuns officiella e-postlåda.

 

Med vänlig hälsning

Therese Vestermark

Kundkommunikatör Kundtjänst
Gävle kommun
80184 Gävle
Besöksadress: Drottninggatan 22
Kundtjänst: 026-178000
[3]www.[Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[4]www.gavle.se
[5]www.facebook.com/gavlekommun

 

Denna mejlväxling kan innehålla personuppgifter som Gävle kommun behandlar
enligt Eu:s dataskyddsförordning.Läs mer på [6]www.gavle.se/dataskydd

 

 

Från: Public Insight <[7][Registrators #811 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 11:51
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Gävle kommun
<[8][Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uphandlingsplan Gävle

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut
enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1)
[9]https://www.kommersannons.se/inkopgavleb...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[10][Registrators #811 e-postadress]

Är [11][Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Gävle kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär:
[12]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[13]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://meetingsplus.gavle.se/committees...
2. https://meetingsplus.gavle.se/committees...
3. http://www.[Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling]/
4. http://www.gavle.se/
5. http://www.facebook.com/gavlekommun
6. http://www.gavle.se/dataskydd
7. mailto:[Registrators #811 e-postadress]
8. mailto:[Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. https://www.kommersannons.se/inkopgavleb...
10. mailto:[Registrators #811 e-postadress]
11. mailto:[Gävle kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
12. https://handlingar.se/sv/change_request/...
13. https://handlingar.se/sv/help/officers