Totala kostnaderna för Polismyndigheten avseende de så kallade ”skjutningarna” i Malmö

The request was partially successful.

Till Polismyndigheten,

Jag vill begära ut de totala kostnaderna för Polismyndigheten avseende de så kallade ”skjutningarna” i Malmö under år 2018.

Med vänlig hälsning,

Elin Wägner

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

registrator.syd@polisen.se, Police Authority

Hej Elin,
Tack för ditt mail.

Polismyndighetens ekonomiska redovisning speglar inte den totala kostnaden för de grova våldsbrott där skjutningar ingått i orten Malmö.
De merkostnader som myndigheten valt att följa upp ekonomiskt är endast skjutningar med dödlig utgång.
I beloppet är det kostnader som belastat Polisregion Syds anslag under budgetåret 2018.
Merkostnaderna består främst av övertid för polispersonal, rese- och hotellkostnader för inkommenderad personal,
köpta tjänster vilket avser brottsutredningskostnader.

Någon total kostnad för antalet nedlagda resurstimmar av insatserna på regional och nationell nivå ingår inte i redovisat totalbelopp.

Totalsumma: 6 325 310 Kr.

Vänligen
Poma Kansli

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elin Wägner [mailto:[FOI #8 email]]
Skickat: den 27 april 2019 21:45
Till: Polismyndigheten registrator kansli
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Totala kostnaderna för Polismyndigheten avseende de så kallade ”skjutningarna” i Malmö

Till Polismyndigheten,

Jag vill begära ut de totala kostnaderna för Polismyndigheten avseende de så kallade ”skjutningarna” i Malmö under år 2018.

Med vänlig hälsning,

Elin Wägner

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #8 email]

Är [Police Authority request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Polismyndigheten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------