Till Göteborgs stad,

önskar begära ut beslutet och underliggande handlingar kring tobakstillståndet för följande bolag:

X9 Trading Kommanditbolag
SÖDRA VÄGEN 93
412 63 Göteborg
Västra Götalands län
969777-2920

Med vänlig hälsning,

Finn Lundström

The City of Gothenburg

Hej Finn!

Tack för att du kontaktar Göteborgs Stad.

Jag har skickat ditt ärende vidare till miljöförvaltningen och de kommer
att svara direkt till dig.

Önskar dig en trevlig torsdag!

Med vänliga hälsningar
Maja
Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
www.goteborg.se
telefon:  031-365 00 00
e-post: [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
besök: Ekelundsgatan 1, våning 1
facebook.com/goteborgsstad

Vecka 17, 18 och 19 genomför vi en undersökning

Vi genomför just nu en servicemätning i hur du som invånare upplever
kommunens service och bemötande. Efter din kontakt med kommunen kan du
komma att få ett mail eller SMS med en länk till en kort undersökning på
två frågor. Undersökningen är helt anonym och vi hoppas att du har
möjlighet att delta. Dina synpunkter är viktiga för oss. Undersökningen
görs i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och
undersökningsföretaget Brilliant Future Sverige.

Vid kontakt med oss, vänligen uppge ärendenummer: KC-46435-22

Ursprunglig synpunktstext / bilagor:

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tobakstillstånd
Till Göteborgs stad,
önskar begära ut beslutet och underliggande handlingar kring
tobakstillståndet för följande bolag:
X9 Trading Kommanditbolag
SÖDRA VÄGEN 93
412 63 Göteborg
Västra Götalands län
969777-2920
Med vänlig hälsning,
Finn Lundström
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1323 e-postadress]
Är [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[1]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
[handlingar[.]se]
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[2]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
[handlingar[.]se]
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://urldefense.com/v3/__https://hand...
2. https://urldefense.com/v3/__https://hand...

Göteborg stad,

1 Attachment

Hej!

Du får detta mejl för att du nyligen varit i kontakt med Göteborg stad som
just nu deltar i en nationell undersökning om servicenivån till er
invånare.

Enkäten består endast av tre frågor med möjlighet till kommentar och
hjälper din kommun att utvecklas och bli bättre.

[1]Till enkäten

Tack för din medverkan!

Göteborg stad

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Detta är ett automatiserat utskick vilket innebär att eventuella svar på
mailet inte bevakas och därmed heller inte besvaras.

[2]logga

Vill du inte ta emot fler kundundersökningar? Avregistrera dig [3]här.

References

Visible links
1. https://brfu.se/bgrt5
2. http://www.brilliantfuture.se/
3. https://brfu.se/bgrt5?unsubscribe=Zm9pK3...

Tillståndsenheten Miljo,

Hej,

 

Vi har tagit emot din begäran om handlingar och vill informera om att vi
tar ut en avgift om begäran överstiger 9 sidor.

Avgiften är 50 kr för de första 10 sidorna och därefter 2 kr per sida,
materialet du vill ha ut är på 95 sidor.

 

Avgiften blir 220 kr och kan antingen betalas via faktura eller Swish.

 

Vänligen återkom om du vill ha handlingarna och hur betalningen ska ske.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

GÖTEBORGS STAD

Miljöförvaltningen, Tillståndsenheten

Växel: 031-365 00 00

E-post: [1][email address]

 

Postadress: Box 7012, 402 31 Göteborg

Besök: Gårdavägen 2

 

[2]www.goteborg.se/serveringstillstand

[3]www.goteborg.se/folkoltobak

 

[4]Så behandlar miljöförvaltningen personuppgifter

 

Från: Miljöförvaltningen Miljo <[email address]>
Skickat: den 29 april 2022 08:56
Till: Tillståndsenheten Miljo <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tobakstillstånd

 

 

 

Från: Maja Lennartz
<[5][email address]> För
[6][The City of Gothenburg request email]
Skickat: den 29 april 2022 08:27
Till: Miljöförvaltningen Miljo <[7][email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tobakstillstånd

 

Detta mejl har kommit till kontaktcenter via e-postadressen
[8][The City of Gothenburg request email] eller via synpunkt- och kontaktformuläret på
goteborg.se. E-post och andra skrivelser från allmänheten ska besvaras
skyndsamt.

Vi har bedömt att detta är ett ärende som gäller er verksamhet. Om ni
tycker att ärendet ska till någon annan verksamhet ber vi er att skicka
tillbaka det till oss.

Svar ska skickas till: [9][FOI #1323 email]

Vänliga hälsningar
Maja
Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
telefon:  031-365 00 00
e-post: [10][The City of Gothenburg request email]

1. *** Information från vår synpunktshantering ***
Ärendet inkom till Konsument och medborgarservice 2022-04-28
RUBRIK: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tobakstillstånd
BESKRIVNING: Till Göteborgs stad,

önskar begära ut beslutet och underliggande handlingar kring
tobakstillståndet
för följande bolag:

X9 Trading Kommanditbolag
SÖDRA VÄGEN 93
412 63 Göteborg
Västra Götalands län
969777-2920

Med vänlig hälsning,

Finn Lundström

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[11][FOI #1323 email]

Är [12][The City of Gothenburg request email] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen
till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller
uppmärksamma det till [13][email address]:
[14]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
eborgs_stad__;!!D7T54aRJsb59!CMwoTYmEC8cjadYagCzxz-mg0KZwaDEBXDp-f4tZz3IEP-_AvJv
k1QLIslOUVRKvTd5LQSn7gnRlrQPIbZWdZZi0FXFDOqcWjMet$ [handlingar[.]se]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras

Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[15]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
b59!CMwoTYmEC8cjadYagCzxz-mg0KZwaDEBXDp-f4tZz3IEP-_AvJvk1QLIslOUVRKvTd5LQSn7gnRl
rQPIbZWdZZi0FXFDOmJD3RJV$ [handlingar[.]se]

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------
EPOST: "Finn Lundström" <[16][FOI #1323 email]>
ÅTERKOPPLING ÖNSKAS VIA: Epost

2. *** Synpunktslämnarens ursprungliga text ***

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tobakstillstånd
Till Göteborgs stad,
önskar begära ut beslutet och underliggande handlingar kring
tobakstillståndet för följande bolag:
X9 Trading Kommanditbolag
SÖDRA VÄGEN 93
412 63 Göteborg
Västra Götalands län
969777-2920
Med vänlig hälsning,
Finn Lundström
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[17][FOI #1323 email]
Är [18][The City of Gothenburg request email] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [19][email address]:
[20]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
[handlingar[.]se]
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[21]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
[handlingar[.]se]
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Beskrivning:
Till Göteborgs stad,

önskar begära ut beslutet och underliggande handlingar kring
tobakstillståndet
för följande bolag:

X9 Trading Kommanditbolag
SÖDRA VÄGEN 93
412 63 Göteborg
Västra Götalands län
969777-2920

Med vänlig hälsning,

Finn Lundström

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[22][FOI #1323 email]

Är [23][The City of Gothenburg request email] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen
till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller
uppmärksamma det till [24][email address]:
[25]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
eborgs_stad__;!!D7T54aRJsb59!CMwoTYmEC8cjadYagCzxz-mg0KZwaDEBXDp-f4tZz3IEP-_AvJv
k1QLIslOUVRKvTd5LQSn7gnRlrQPIbZWdZZi0FXFDOqcWjMet$ [handlingar[.]se]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras

Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[26]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
b59!CMwoTYmEC8cjadYagCzxz-mg0KZwaDEBXDp-f4tZz3IEP-_AvJvk1QLIslOUVRKvTd5LQSn7gnRl
rQPIbZWdZZi0FXFDOmJD3RJV$ [handlingar[.]se]

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.goteborg.se/serveringstillstand
3. http://www.goteborg.se/folkoltobak
4. https://goteborg.se/wps/myportal/start/k...
5. mailto:[email address]
6. mailto:[The City of Gothenburg request email]
7. mailto:[email address]
8. mailto:[The City of Gothenburg request email]
9. mailto:[FOI #1323 email]
10. mailto:[The City of Gothenburg request email]
11. mailto:[FOI #1323 email]
12. mailto:[The City of Gothenburg request email]
13. mailto:[email address]
14. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...
15. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...
16. mailto:[FOI #1323 email]
17. mailto:[FOI #1323 email]
18. mailto:[The City of Gothenburg request email]
19. mailto:[email address]
20. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...
21. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...
22. mailto:[FOI #1323 email]
23. mailto:[The City of Gothenburg request email]
24. mailto:[email address]
25. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...
26. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...

Finn Lundström

Till Tillståndsenheten Miljo,

Hej,

Bekräftar härmed kostnaden på 220kr för begärda handlingar. Faktureringsuppgifter:
Nordic Express AB
Järnbrotts Prästväg 2
42147 Göteborg
[email address]

Med vänliga hälsningar,

Finn Lundström

Tillståndsenheten Miljo,

Tack för ditt meddelande. Vi tar hand om ditt ärende så snart som möjligt.
 

 

Med vänliga hälsningar 

  

GÖTEBORGS STAD 

Miljöförvaltningen, Tillståndsenheten 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: [1][e-postadress] 

Postadress: Box 5282, 402 25 Göteborg 

Besöksadress: Gårdavägen 2 

 

[2]www.goteborg.se/serveringstillstand 

[3]www.goteborg.se/folkoltobak 

  

 

 

Thank you for your e-mail. We will process your request as soon as
possible.   

 

Sincerely 

  

GÖTEBORGS STAD  

Environment Administration, Permit unit 

Phone: +46 031 365 00 00   

E-mail: [4][e-postadress] 

PO Box 5282, SE-402 25 Göteborg  

Visiting adress: Gårdavägen 2 

 

[5]www.goteborg.se/serveringstillstand 

[6]www.goteborg.se/folkoltobak

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.goteborg.se/serveringstillstand
3. http://www.goteborg.se/folkoltobak
4. mailto:[e-postadress]
5. http://www.goteborg.se/serveringstillstand
6. http://www.goteborg.se/folkoltobak

Tillståndsenheten Miljo,

1 Attachment

Hej,

Bifogat är de handlingar som du begärt. Vissa delar är belagt med sekretess ( med stöd av 30 kap. 20 § Offentlighets- och sekretesslagen) och vill du att myndigheten ska pröva din begäran om allmän handling så krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas (Se Offentlighets- och sekretesslagen 6 kap. 3 §).

Du har tidigare skickat in dina fakturauppgifter och därmed kommer en faktura skickas till dig.

Med vänliga hälsningar

GÖTEBORGS STAD
Miljöförvaltningen, Tillståndsenheten
Växel: 031-365 00 00
E-post: [e-postadress]

Postadress: Box 7012, 402 31 Göteborg
Besök: Gårdavägen 2

www.goteborg.se/serveringstillstand
www.goteborg.se/folkoltobak

Så behandlar miljöförvaltningen personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Finn Lundström <[Registrators #1323 e-postadress]>
Skickat: den 5 maj 2022 15:18
Till: Tillståndsenheten Miljo <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tobakstillstånd

Till Tillståndsenheten Miljo,

Hej,

Bekräftar härmed kostnaden på 220kr för begärda handlingar. Faktureringsuppgifter:
Nordic Express AB
Järnbrotts Prästväg 2
42147 Göteborg
[e-postadress]

Med vänliga hälsningar,

Finn Lundström

show quoted sections