Till Stockholms stad,

Önskar begära ut beslutet och alla handlingar kopplade till beslutet kring Tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror för bolagen
Snusbolaget Norden AB
Org.nummer: 556801-3683

Haypp Group AB (publ)
Org.nummer: 559075-6796

Om detta kunde skickas över skyndsamt vore jag oerhört tacksam!

Med vänlig hälsning,
Finn Lundström
[email address]
0709202280

Funktion SOF Tillståndsenheten, Stockholm city

Hej,

Vi har inlett ett ingripandeärende och kan tyvärr inte lämna ut några handlingar förrän det slutliga beslutet är fattat av tillståndsutskottet.

Vänliga hälsningar

Elif Topcu
Registrator/Utskottssekreterare

Tillståndsenheten
Socialförvaltningen
Box 44, 123 21 Farsta
www.stockholm.se/tillstandsenheten
E-tjänster för serveringstillståndsärenden, enkelt och säkert med e-legitimation.
https://etjanst.stockholm.se/Serveringst...

 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Finn Lundström <[Registrators #1321 e-postadress]>
Skickat: den 25 april 2022 15:43
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tobakstillstånd

Till Stockholms stad,

Önskar begära ut beslutet och alla handlingar kopplade till beslutet kring Tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror för bolagen

Snusbolaget Norden AB

Org.nummer: 556801-3683

Haypp Group AB (publ)

Org.nummer: 559075-6796

Om detta kunde skickas över skyndsamt vore jag oerhört tacksam!

Med vänlig hälsning,

Finn Lundström

[e-postadress]

0709202280

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1321 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------