Systemförteckning och anvisning för systemförteckning

The request was successful.

Till Kronofogdemyndigheten,

Jag skulle vilja begära ut KFMs senaste Systemförteckning och anvisning för systemförteckning (KFM 15549-2021).

Med vänlig hälsning,

Mirko Ernqvist

Swedish Enforcement Authority

Vi har mottagit ditt mejl och kommer att behandla det så snart vi kan.

Vill du ha uppgifter från våra register, exempelvis skulduppgifter, kan du
som huvudregel endast få det per post eller per telefon. Det finns lagar
som hindrar oss från att mejla information från våra register, med
undantag för vissa särskilda mottagare och för vissa ändamål.

Vill du ha svar på annat än allmänna frågor är du välkommen att ringa oss
på 0771-7373 00.

För information om vår personuppgiftsbehandling se
[1]www.kronofogden.se/dinapersonuppgifter.

För ytterligare kontakt med Kronofogden gällande detta ärende ange
ärendenummer: 21MBKFM639262

Ärenderubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Systemförteckning
och anvisning för systemförteckning

We have received your e-mail and will take care of it as soon as possible.

If you want information from our registry, such as debt information, you
can only get it by mail or by phone. There are laws that prevent us
from e-mailing information from our records, except to some specific
recipients and for some particular purposes.

If you want answers to questions other than general questions, please call
us on +46 771 73 73 00.

For further contact with Kronofogden regarding this matter, please enter
the case number.

Subject: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Systemförteckning och
anvisning för systemförteckning

Med vänlig hälsning
Kronofogden

References

Visible links
1. http://www.kronofogden.se/dinapersonuppg...

Swedish Enforcement Authority

3 Attachments

Hej,

ursäkta att svaret dröjt. Här kommer Anvisning för Systemförteckning och
Systemförteckningen. I systemförteckning har vi tagit bort personnamn med
bedömningen att de omfattas av sekretess enligt 21 kap. 8 § OSL  eftersom
det kan antas att de vid en publicering på en öppen webbplats kan antas
komma att behandlas i strid med dataskyddsbestämmelser. Vi har ytterligare
tagit bort system som mer specifikt används som säkerhetsåtgärder för vår
informations- och IT-säkerhet. Dessa bedöms att de omfattas av sekretess
enligt 18 kap. 8 § OSL eftersom uppgifterna kan bidra till upplysningar om
säkerhetsåtgärd som det kan antas motverkas om uppgiften röjs. Om ni inte
är nöjd med vårt svar kan ni begära överklagan av beslutet.

Med vänlig hälsning
Nicklas Burman

En myndighet för den som ska ha betalt, 
och för den som ska betala.

 
Om du ställer ytterligare en fråga till oss, kom ihåg att skicka med
tidigare svar. 
Du kan också hitta information på [1]www.kronofogden.se

--------------------------------------------------------------------------

Från: [Registrators #912 e-postadress]
Skickat: 2021-09-17 17:44:55
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Kr onofogdemyndigheten
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Systemförteckning och
anvisning för systemförteckning
Till Kronofogdemyndigheten,

Jag skulle vilja begära ut KFMs senaste Systemförteckning och anvisning
för systemförteckning (KFM 15549-2021).

Med vänlig hälsning,

Mirko Ernqvist

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #912 e-postadress]

Är [e-postadress] fel adress för
Offentlighetsprincipen förfrågningar till Kronofogdemyndigheten? Om så är
fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
[2]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[3]https://handlingar.se/sv/help/officers

Vänligen notera att i vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och
svar att försenas.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
ID:21MBKFM639262

References

Visible links
1. http://www.kronofogden.se/
2. https://handlingar.se/sv/change_request/...
3. https://handlingar.se/sv/help/officers

Till Nicklas Burman,

Stort tack för handlingarna Nicklas. Jag behöver all hjälp jag kan få av er på IT.

Med vänlig hälsning,

Mirko Ernqvist

Swedish Enforcement Authority

Vi har mottagit ditt mejl och kommer att behandla det så snart vi kan.

Vill du ha uppgifter från våra register, exempelvis skulduppgifter, kan du
som huvudregel endast få det per post eller per telefon. Det finns lagar
som hindrar oss från att mejla information från våra register, med
undantag för vissa särskilda mottagare och för vissa ändamål.

Vill du ha svar på annat än allmänna frågor är du välkommen att ringa oss
på 0771-7373 00.

För information om vår personuppgiftsbehandling se
[1]https://kfmweb2.rsv.se/om-kronofogden/di...
.

För ytterligare kontakt med Kronofogden gällande detta ärende ange
ärendenummer: 21MBKFM678682

Ärenderubrik: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Systemförteckning och anvisning för systemförteckning ID:21MBKFM639262

We have received your e-mail and will take care of it as soon as possible.

If you want information from our registry, such as debt information, you
can only get it by mail or by phone. There are laws that prevent us
from e-mailing information from our records, except to some specific
recipients and for some particular purposes.

If you want answers to questions other than general questions, please call
us on +46 771 73 73 00.

For further contact with Kronofogden regarding this matter, please enter
the case number.

Subject: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Systemförteckning
och anvisning för systemförteckning ID:21MBKFM639262

Med vänlig hälsning
Kronofogden

References

Visible links
1. https://kfmweb2.rsv.se/om-kronofogden/di...