Stockholms Stad - núvarande avtal med Sundsvalls Express AB

PostNord Sverige AB made this Freedom of Information request to Stockholm city

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Stockholm city should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

PostNord Sverige AB

Till Stockholms stad,

vårt företag deltar just nu i stadens upphandling av Transporttjänster; Budtransporter och Lokal Distribution.
Dessvärre har sista dag för frågor till staden passerats. Därför vänder vi oss till denna kanal med vår fråga:
Vi önskar ta del av det avtal inklusive priser som avser de tjänster som Sundsvalls Express idag utför för staden.

Sista dag för svar till staden i den här upphandlingen är 2021-07-01. Vi önskar därför ta del av informationen i god tid för detta datum.

Med vänlig hälsning,

PostNord Sverige AB

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till serviceförvaltningen.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: PostNord Sverige AB <[Registrators #631 e-postadress]>
Skickat: den 23 juni 2021 14:56
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Stockholms Stad - núvarande avtal med Sundsvalls Express AB

Till Stockholms stad,

vårt företag deltar just nu i stadens upphandling av Transporttjänster; Budtransporter och Lokal Distribution.

Dessvärre har sista dag för frågor till staden passerats. Därför vänder vi oss till denna kanal med vår fråga:

Vi önskar ta del av det avtal inklusive priser som avser de tjänster som Sundsvalls Express idag utför för staden.

Sista dag för svar till staden i den här upphandlingen är 2021-07-01. Vi önskar därför ta del av informationen i god tid för detta datum.

Med vänlig hälsning,

PostNord Sverige AB

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #631 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Jesper Forsling, Stockholm city

Hej,

Enligt beslut i kommunfullmäktige (Kfs 2020:05) tar vi ut en avgift för kopior av allmänna handlingar, såväl elektroniska som fysiska. De första nio sidorna är avgiftsfria, den 10:e sidan kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2 kr styck.
Du har rätt att på plats i våra lokaler ta del av allmänna handlingar utan kostnad.
Om avgiften för kopiorna överstiger 100 kr kommer beloppet att faktureras. För att vi ska kunna ställa ut fakturan kommer vi att behöva följande uppgifter: namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer samt adress/fakturaadress.

Om avgiften för kopiorna är lägre än 100 kr, eller om du vill vara anonym, får du istället instruktioner om hur du betalar in avgiften till serviceförvaltningens plusgirokonto. I dessa fall skickas handlingarna först när betalning inkommit. Ifall de begärda handlingar innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess kan prövningen av utlämnandet ta längre tid och du kanske inte kan få ut alla uppgifter. Du har alltid rätt att begära ett avslagsbeslut i de fall vi inte kan lämna ut handlingar eller uppgifter.

Vi påbörjar arbetet med att ta fram handlingarna när vi mottagit bekräftelse på att du tagit del av ovan information.

Med vänliga hälsningar,
Jesper Forsling
Upphandlare
Serviceförvaltningen
Upphandling och inköp
Palmfeltsvägen 5, Box 7005 Stockholm
Telefon: 08-508 11 868
E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: PostNord Sverige AB <[Registrators #631 e-postadress]>
Skickat: den 23 juni 2021 14:56
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Stockholms Stad - núvarande avtal med Sundsvalls Express AB

Till Stockholms stad,

vårt företag deltar just nu i stadens upphandling av Transporttjänster; Budtransporter och Lokal Distribution.

Dessvärre har sista dag för frågor till staden passerats. Därför vänder vi oss till denna kanal med vår fråga:

Vi önskar ta del av det avtal inklusive priser som avser de tjänster som Sundsvalls Express idag utför för staden.

Sista dag för svar till staden i den här upphandlingen är 2021-07-01. Vi önskar därför ta del av informationen i god tid för detta datum.

Med vänlig hälsning,

PostNord Sverige AB

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #631 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

PostNord Sverige AB

Till Jesper Forsling,

Vi har tagit emot Stockholms Stads svar.
Vi önskar även att förbli anonyma samt att information delges via e-post till adress:
[email address].

Med vänliga hälsningar,

PostNord Sverige AB

Jesper Forsling, Stockholm city

Hej igen,

Avgiften för de handlingar ni begärt är 62 kr. Beloppet betalas till vårt plusgirokonto 26926-6.
Uppge ”Utlämnande av allmänna handlingar enligt begäran” som referens vid betalningen.

Med vänliga hälsningar,
Jesper Forsling
Upphandlare
Serviceförvaltningen
Upphandling och inköp
Palmfeltsvägen 5, Box 7005 Stockholm
Telefon: 08-508 11 868
E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: PostNord Sverige AB <[Registrators #631 e-postadress]>
Skickat: den 24 juni 2021 11:32
Till: Jesper Forsling <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Stockholms Stad - núvarande avtal med Sundsvalls Express AB

Till Jesper Forsling,

Vi har tagit emot Stockholms Stads svar.

Vi önskar även att förbli anonyma samt att information delges via e-post till adress:

[e-postadress].

Med vänliga hälsningar,

PostNord Sverige AB

show quoted sections

Försäljning RFQ,

Hej Jesper,

Betalningen är erlagd. Den bör väl ankomma er i början av kommande vecka.

Om dokumentationen sänds per post önskar vi få den tillställd:
PostNord Sverige AB
11Ö - Försäljning/RFQ Claes Gunnarson
105 00 Stockholm

Annars går det bra att skicka per e-post till denna adress.

Glad midsommar!

Med vänlig hälsning/Best regards
Claes Gunnarson
Project Manager

Mobile phone +46 730-79 02 88

[e-postadress]

––––––––––––––––––

PostNord Sverige AB
Solution Delivery Management
105 00 Stockholm
Sweden

Visiting address: Terminalvägen 24, 171 73 Solna

Vi gör vardagen enklare. PostNord levererar lösningar för kommunikation, logistik, distribution och e-handel till, från och inom Norden.
Besök oss på www.postnord.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jesper Forsling <[e-postadress]>
Skickat: den 24 juni 2021 15:11
Till: PostNord Sverige AB <[Registrators #631 e-postadress]>; Försäljning RFQ <[e-postadress]>
Ämne: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Stockholms Stad - núvarande avtal med Sundsvalls Express AB

Hej igen,

Avgiften för de handlingar ni begärt är 62 kr. Beloppet betalas till vårt plusgirokonto 26926-6.
Uppge ”Utlämnande av allmänna handlingar enligt begäran” som referens vid betalningen.

Med vänliga hälsningar,
Jesper Forsling
Upphandlare
Serviceförvaltningen
Upphandling och inköp
Palmfeltsvägen 5, Box 7005 Stockholm
Telefon: 08-508 11 868
E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: PostNord Sverige AB <[Registrators #631 e-postadress]>
Skickat: den 24 juni 2021 11:32
Till: Jesper Forsling <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Stockholms Stad - núvarande avtal med Sundsvalls Express AB

Till Jesper Forsling,

Vi har tagit emot Stockholms Stads svar.

Vi önskar även att förbli anonyma samt att information delges via e-post till adress:

[e-postadress].

Med vänliga hälsningar,

PostNord Sverige AB

show quoted sections