We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Uppenbar Pseudonym please sign in and let everyone know.

Statistik på användning av elchockvapen

We're waiting for Uppenbar Pseudonym to read a recent response and update the status.

Uppenbar Pseudonym

Till Polismyndigheten,

Jag önskar begära ut statistik på användning av elchockvapen per år och län sen de infördes.

Om ingen sådan information finns önskar jag följande:

en lista på alla handlingar i polisens formulärsystem sen år 2021 när elchocvapen togs i bruk:
Rapport – särskilt hjälpmedel vid våldsanvändning

(Alltså inte själva rapporterna, utan bara en lista med ärendenummer och titel och datum och kanske geografisk position eller liknande.)

Syftet är att kunna se hur många gånger sådana hjälpmedel använts.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

4 Attachments

Hej,

Utifrån frågeställningen om statistik avseende användning av elchockvapen från 2021 så bifogas Polismyndighetens årliga rapport 2021, 2022 samt 2023. Se avsnitt 10 angående användning av ECV. Statistik för 2024 bygger på hittills inrapporterad användning och visualiseras på annat sätt än vad som presenteras i den årliga rapporten. Detta beror på att Polismyndigheten innan slutet av 2023 inte hade tillgång till det it-stöd som den nu har avseende avrapportering av användning av våldshjälpmedel vid polisiära ingripanden. Under åren 2021-2023 hade enbart ett fåtal poliser i ett begränsat antal Lokalpolisområden samt insatsgrupper tillgång till elchockvapen. Under senare delen av 2023 samt 2024 har utrullningen av elchockvapen nationellt som ett ordinarie särskilt våldshjälpmedel kommit igång, därav den dramatiska ökningen av antalet ECV-användningar under 2024 i förhållande till tidigare år. Att använda ECV genom att betvinga en person är den absolut vanligaste formen av användning.

Med vänlig hälsning
Sektionen för metoder och utrustning, UB, NOA.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2205 e-postadress]>
Skickat: den 8 maj 2024 07:17
Till: Polismyndigheten registrator kansli <[Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Statistik på användning av elchockvapen

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

Till Polismyndigheten,

Jag önskar begära ut statistik på användning av elchockvapen per år och län sen de infördes.

Om ingen sådan information finns önskar jag följande:

en lista på alla handlingar i polisens formulärsystem sen år 2021 när elchocvapen togs i bruk:
Rapport – särskilt hjälpmedel vid våldsanvändning

(Alltså inte själva rapporterna, utan bara en lista med ärendenummer och titel och datum och kanske geografisk position eller liknande.)

Syftet är att kunna se hur många gånger sådana hjälpmedel använts.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2205 e-postadress]

Är [Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Polismyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym

Till [email address],

Tusen tack för utförligt svar.

Jag undrar med tanke på risken för personskada för folk med pacemaker, etc. om ni noterar nånstans om insatsen ledde till personskada/vårdbehov eller inte?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

Hej

Fråga 1. Nej det finns ingen direkt risk för personer som bär pacemaker om de skulle bli utsatta för elchockvapen.

Fråga 2. Statistik finns i den mån man noterat det i RAVA att personen som utsattes för elchockvapen kommit till skada. Statistiken sköts av Boel´s grupp och jag måste hänvisa frågan dit.

Med vänliga hälsningar
Sektionen för metoder och utrustning, UB, NOA

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2205 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2024 08:25
Till: Polismyndigheten registrator kansli <[Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Statistik på användning av elchockvapen A289.707/2024

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

Till [Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling],

Tusen tack för utförligt svar.

Jag undrar med tanke på risken för personskada för folk med pacemaker, etc. om ni noterar nånstans om insatsen ledde till personskada/vårdbehov eller inte?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

Hej!

Här kommer ett svar som efterfrågas på följdfrågan från Uppenbar Pseudonym:

Vid avrapporteringen i våldshjälpmedelsrapporten kryssar men i fält 17A i fall att det uppstått någon personskada: Blev den som utsatta för elchock skadad vid händelsen?
Svar: Ja, allvarligt. Ja, lindrigt eller Nej.

Dessutom upprättas en promemoria eller motsvarande, kan t.ex. vara anmälan våldsamt motstånd etc., med ytterligare information om händelsen.

Tack på förhand

Med vänlig hälsning

Mats Runvik

POLISMYNDIGHETEN
Nationella operativa avdelningen
Enheten för utveckling av brottsbekämpning

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2205 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2024 08:25
Till: Polismyndigheten registrator kansli <[Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Statistik på användning av elchockvapen A289.707/2024

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

Till [Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling],

Tusen tack för utförligt svar.

Jag undrar med tanke på risken för personskada för folk med pacemaker, etc. om ni noterar nånstans om insatsen ledde till personskada/vårdbehov eller inte?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections

Uppenbar Pseudonym

Till [email address],

Tusen tack för tydliga svar och information.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Uppenbar Pseudonym please sign in and let everyone know.