Statistik om anmälningar och tips till DO 2021

The authority would like to / has responded by postal mail to this request.

Till Diskrimineringsombudsmannen,

Jag vill veta hur många anmälningar om diskriminering som gjorts till DO mellan 2021-01-01 och 2021-08-31. Jag tar gärna emot detta svar med antalet anmälningar per mejl.

Med vänlig hälsning,

Elenor Weijmar

Diskrimineringsombudsmannen, Equality Ombudsman

1 Attachment

Hej,

 

Svaret är 3094 inkomna tips/klagomål mellan 2021-01-01 och 2021-08-31.

 

Med vänlig hälsning,

Registrator

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Box 4057 | 169 04 Solna | Besök Råsundavägen 18
Telefonväxel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800
[1]www.do.se | [2][DO e-postadress för begäran om allmän handling]

DO arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår verksamhet på [3]www.do.se

 

DO behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats,
[4]http://www.do.se/personuppgifter-offentl...

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #919 e-postadress]>
Skickat: den 22 september 2021 14:48
Till: Diskrimineringsombudsmannen <[DO e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Statistik om anmälningar och
tips till DO 2021

 

Till Diskrimineringsombudsmannen,

 

 

 

Jag vill veta hur många anmälningar om diskriminering som gjorts till DO
mellan 2021-01-01 och 2021-08-31. Jag tar gärna emot detta svar med
antalet anmälningar per mejl.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Elenor Weijmar

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[5][Registrators #919 e-postadress]

 

 

 

Är [6][DO e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till
Diskrimineringsombudsmannen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom
detta formulär:

 

[7]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[8]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Vänligen notera att i vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och
svar att försenas.

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.do.se/
2. mailto:[DO e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.do.se/
4. http://www.do.se/personuppgifter-offentl...
5. mailto:[Registrators #919 e-postadress]
6. mailto:[DO e-postadress för begäran om allmän handling]
7. https://handlingar.se/sv/change_request/...
8. https://handlingar.se/sv/help/officers